جعبه ابزار جعبه ابزار رسانه‌های تبعیدی

این جعبه ابزار، حاوی هفت مطلب است که راهنمایی‌هایی را برای ابعاد گوناگون فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های در تبعید دربردارد.

See all

جعبه ابزار جعبه ابزار خبرنگاری انتخابات

این جعبه ابزار، حاوی مطالبی آموزشی و توصیه‌هایی است برای تهیه گزارش از رقابت‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات، در هر کشوری که خبرنگاران کاربر در آن مستقر هستند. 

See all

جعبه ابزار جعبه ابزار خبرنگاری محاسباتی

این جعبه ابزار مجموعه‌ای است از مطالب و ویدیوهایی که علی تهرانی، دانش آموخته و متخصص داده‌نگاری و خبرنگاری محاسباتی، با هدف آشنایی علاقمندان با چندین مبحث خبرنگاری محاسباتی تهیه کرده است. 

See all

جعبه ابزار شیوه‌های حرفه‌ای راستی‌آزمایی محتوا و تصویر برای خبرنگاران

در مطالب این جعبه ابزار، خبرنگاران حرفه‌ای با بهترین شیو‌ه‌ها، ابزارها و نر‌م‌افزارهایی آشنا می‌شوند که به آنها برای راستی‌آزمایی و تفکیک اخبار و اطلاعات درست از نادرست کمک شایانی خواهد کرد. 

See all

جعبه ابزار زنان و خبرنگاری جنسیت

این جعبه ابزار شماری مطلب را برای آشنایی با خبرنگاری جنسیتی و موانع و مشکلاتی که در عرصه خبرنگاری بر سر راه خبرنگاران زن قرار دارد، در بر می گیرد. 

See all

جعبه ابزار دوره آموزشی برای خبرنگاران

این مجموعه مقاله، حاوی توصیه ها، منابع و نتیجه تحقیقاتی است که برای عملکرد بهتر خبرنگاران به کار می آید و برای تقویت مهارتهای حرفه ای آنها مناسب است. 

See all

جعبه ابزار ضرورت، اهمیت و شیوه های تعامل خبرنگاران با مخاطبان

سلسله مطالبی برای تبیین و تصریح ضرورت و اهمیت تعامل با مخاطبان و بهترین راه های آن، نیز شیوه ها و ابزاری برای جلب اعتماد مخاطبان و کوشش برای درک بهتر نیازها و علایقشان. 

See all

جعبه ابزار آشنایی با انبوه سپاری

جعبه ابزار انبوه سپاری سلسله مطالبی را برای آشنایی با مفهوم و کاربرد انبوه سپاری، گفت و گوهایی پیرامون انبوه سپاری، و تمرین هایی برای بهبود و تسریع فراگیری ابعاد و استفاده های انبوه سپاری ارائه می

See all

جعبه ابزار امنیت دیجیتال

مجموعه مطلب این جعبه ابزار حاوی راهنماییهایی برای حفاظت خبرنگاران از خود در فضای مجازی، شیوه

See all

جعبه ابزار راهنمای داده نگاری

این جعبه ابزار با هدف معرفی داده‌نگاری، یا دیتاژورنالیسم برای روزنامه‌نگاران فارسی زبان طراحی شده است و در قالب شش ویدیو به طرح مفاهیم اولیه این حوزه می‌پردازد.

See all

جعبه ابزار روزنامه نگاری چندرسانه ای

مجموعه ابزار روزنامه نگاری چند رسانه ای IJNet

See all

جعبه ابزار روزنامه نگاری 101

روزنامه نگاری 101: مجموعه ابزار IJNet

See all