جعبه ابزار زنان و خبرنگاری جنسیت

این جعبه ابزار شماری مطلب را برای آشنایی با خبرنگاری جنسیتی و موانع و مشکلاتی که در عرصه خبرنگاری بر سر راه خبرنگاران زن قرار دارد، در بر می گیرد. 

See all

جعبه ابزار دوره آموزشی برای خبرنگاران

این مجموعه مقاله، حاوی توصیه ها، منابع و نتیجه تحقیقاتی است که برای عملکرد بهتر خبرنگاران به کار می آید و برای تقویت مهارتهای حرفه ای آنها مناسب است. 

See all

جعبه ابزار ضرورت، اهمیت و شیوه های تعامل خبرنگاران با مخاطبان

سلسله مطالبی برای تبیین و تصریح ضرورت و اهمیت تعامل با مخاطبان و بهترین راه های آن، نیز شیوه ها و ابزاری برای جلب اعتماد مخاطبان و کوشش برای درک بهتر نیازها و علایقشان. 

See all

جعبه ابزار آشنایی با انبوه سپاری

جعبه ابزار انبوه سپاری سلسله مطالبی را برای آشنایی با مفهوم و کاربرد انبوه سپاری، گفت و گوهایی پیرامون انبوه سپاری، و تمرین هایی برای بهبود و تسریع فراگیری ابعاد و استفاده های انبوه سپاری ارائه می

See all

جعبه ابزار امنیت خبرنگاران

The digital and physical security of journalists and the protection of their lives around the world is an important issue that has preoccupied many these days.

See all

جعبه ابزار راهنمای داده نگاری

این جعبه ابزار با هدف معرفی داده‌نگاری، یا دیتاژورنالیسم برای روزنامه‌نگاران فارسی زبان طراحی شده است و در قالب شش ویدیو به طرح مفاهیم اولیه این حوزه می‌پردازد.

See all

جعبه ابزار روزنامه نگاری چندرسانه ای

مجموعه ابزار روزنامه نگاری چند رسانه ای IJNet

See all

جعبه ابزار روزنامه نگاری 101

روزنامه نگاری 101: مجموعه ابزار IJNet

See all