انبوه سپاری چیست؟

نوشتهبهنام صارمیMar 31, 2020 در خبر‌نگاری دیجیتال
Animation 1 image

این انیمیشن کوتاه، مروری بر انبوه سپاری و معرفی آن به خبرنگاران و داده نگاران علاقمند است.