۱. آنچه هر خبرنگاری لازم است در مورد داده نگاری بداند

نوشتهعلی تهرانیNov 30, 2018 در داده‌نگاری
DDJ video 1

شاید در یک نگاه کلی بتوان گفت ارائه حجم زیادی از داده در مدت زمان کم را، می‌توانیم حاصل کار یک داده‌نگار بدانیم، اما داده‌نگاری یا دیتاژورنالیسم چیست؟ در این ویدیوی کوتاه درباره تعاریف و ویژگی‌های روزنامه‌نگاری داده می‌گوییم. از کوتاه شدن زمان تمرکز مخاطب گرفته تا در دسترس بود حجم بالای داده، چرا دیتاژورنالسیم بخش بزرگی از آینده روزنامه‌نگاری است؟