۲. انتخاب های برتر ما برای بهترین (و بدترین) پروژه های داده نگاری

نوشتهعلی تهرانیNov 30, 2018 در داده‌نگاری
DDJ video 2

آیا مصورسازی ‍داده‌، ‍‍پدیده جدیدی است؟ در این ویدیو با نمونه‌های فارسی و انگلیسی دیتاژورنالیسم آشنا می‌شویم. از نیویورک‌تایمز و اکونومیست گرفته تا رسانه‌های ایران، نمونه‌های خوب و بد از روایت‌های تصویری از داده‌‌ را مرور می‌کنیم.