خشونت علیه خبرنگاران زن و لزوم پایان انفعال در برابر آن

نوشتهDavid MaasJan 31, 2022 در موضوعات تخصصی
تصویر از ایرنا

خشونت آنلاین علیه زنان خبرنگار رو به افزایش است و با نژادپرستی، تعصبات قومی و مذهبی و عقاید همجنسگراستیز شدت بیشتری می یابد.

آنچه می خوانید، یافته هایی است که پژوهشی اخیر که توسط مرکز بین المللی خبرنگاران برای یونسکو انجام شده، نشان می دهد. 

این نوع حملات مردگرایانه، زن ستیزانه و مستبدانه، اغلب توسط چهره های سیاسی تشدید یا آغاز می شوند و با تعصب، شدت بیشتری می یابند و توسط شبکه های اجتماعی بیشتر رواج پیدا می کنند. 

طبیعت فزاینده این نوع حملات یکی از هشت موج خشونت بین المللی اینترنتی است که طی پژوهش تشخیص داده شد.

این نخستین بار است که چنین عواملی که با خشونت آنلاین جنسیتی مرتبطند، در سطح جهانی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته اند. 

این پژوهش نشان می دهد که چگونه حملات آنلاین از این دست، خبرنگاران زن را از کار دلسرد می کند، سبب خدشه و ضعف خبرنگاری مستقل می شود، و خبرنگاران را در معرض خطر قرار می دهد. 

چندین خبرنگار باتجربه و شاخص بین المللی به همراه چند محقق بین المللی این گزارش را تکمیل کردند. آنها با بیش از ۹۰۰ خبرنگار در ۱۲۵ کشور گفت و گو کردند و این پژوهش را به پنج زبان انجام دادند و با بیش از ۱۷۰ خبرنگار و کارشناس خبرنگاری مجرب و شاخص مصاحبه کردند. 

بین ۸۰ و ۹۰ درصد از خبرنگاران زنی که یهودی، سیاه پوست یا بومی (سرخ پوست) هستند و در این نظرسنجی شرکت کردند، گفتند که خشونت آنلاین را تجربه کرده اند و ۶۴ درصد از زنان خبرنگار سفیدپوست نیز همین تجربه را داشتند. 

بیش از هفتاد درصد زنان خبرنگاری که به جنس مخالف گرایش دارند، و به ترتیب ۸۸ و ۸۵ درصد از زنان خبرنگاری که خود را همجنسگرا یا دوجنسگرا معرفی کرده اند، با خشونت مجازی مواجه شده اند. 

خشونت مجازی در بسیاری از موارد به خشونت عینی و خارج از فضای اینترنت نیز بدل یا کشیده می شود.

از این روست که بیش از نیمی از زنان خبرنگار عرب تبار گفته اند که آفلاین هم با تهدیدهایی مواجه شده اند که باور دارند از تهدیدها و آزارهای آنلاین ریشه گرفته اند.

۱۱ درصد از زنان خبرنگار سفیدپوست و بیش از ۲۰ درصد کل زنان خبرنگاری که این نظرسنجی را پاسخ گفته اند هم همین تجربه را داشتند. 

یکی از مجریان اصلی شبکه الجزیره عربی می گوید که مرتب تهدید مرگ دریافت می کرده است و از راه ایی میل های کاری اش، مرتب مورد تهاجم آنلاین قرار می گرفته است. 

نزدیک به یک پنجم زنان خبرنگار شرکت کننده در این نظرسنجی گفتند که به سبب خشونت آنلاین از نظر جسمی نیز احساس امنیت نمی کنند. بیش از یک چهارم آنها گفتند که مهمترین آسیب را از نظر روحی دیده اند.  

شماری از خبرنگاران آمریکایی که مورد تهدید یا خشونت طرفداران دونالد ترامپ قرار داشتند، می گویند در دوران ریاست جمهوری وی آسیب روانی دیده اند و این آسیب و تنش و احساس ناامنی ادامه دارد.

همین نوع برخورد توسط برخی خبرنگاران زن با خشونت اعضای کابینه بوریس جانسن در بریتانیا تجربه شده است. 

به رغم اهمیت و جدیت این موضوع، اغلب کسانی که هدف این خشونت قرار دارند سکوت را بر صحبت پیرامون این نوع حملات و خشونت ها ترجیح می دهند.

تنها ۳۹ درصد زنان خبرنگار خشونتی را که تحمل کرده اند به فیس بوک گزارش داده اند، و این درصد برای توییتر تنها ۲۶ بوده است. 

 گزارش این نوع خشونت و تهدید در زبان هایی که کمتر به آنها گویش می شود، حتی اندک تر است. یک خبرنگار پاکستانی گفته است که گزارش دادن به شبکه های اجتماعی فایده ای ندارد چون آنها به زبان انگلیسی فعالیت می کنند و او به زبان اردو سخن می گوید، گزارش می دهد، و مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرد. 

فقط ۲۵ درصد زنان خبرنگار گزارش خشونتی را که دیده اند یا تهدیدی را که شنیده یا خوانده اند، به کارفرمایانشان گزارش می کنند و تنها یازده درصد از آنها این موارد را به پلیس گزارش می دهند. 

به جای آن، زنان خبرنگار می گویند رفتار و شیوه های کار و زندگی خود را تغییر داده اند، نوع حرکت و لباس پوشیدنشان، یا محل زندگی شان را عوض کرده اند و برخی هم به کلی خبرنگاری را رها کرده اند. 

یک خبرنگار سابق و نویسنده کنونی که اهل سریلانکاست، می گوید ناگزیر شده در پی تهدیدهای اسلام گرایان افراطی و بنیادگرا که به دروغ خبر کذب مرگ او را در اینترنت منتشر کردند، به هند گریخت. 

محققان تهیه کننده این پژوهش خواهان پایان یافتن انفعال امروزینی شده اند که سبب شده کار جامعه خبرنگاران زن، به ویژه اقلیت های آن، به اینجا برسد و خشونت آنلاین همچنان رو به افزایش باشد، به خصوص با توجه به گسترش و پیشرفت انواع گوناگون فن آوری. 

آنها می گویند این انفعال و سکوت، سبب نومیدی قربانیان خشونت، قدرت یافتن عاملان خشونت،‌ فرسایش پایه های دموکراسی،‌ و تضعیف آزادی بیان شده و می شود. 

 

تصویر از ایرنا