۴. خبرنگاران چگونه از لابلای داده ها می توانند گزارش پیدا کنند؟

نوشتهعلی تهرانیNov 30, 2018 در داده‌نگاری
DDJ video 4

در ویدیوهای قبلی درباره تعریف روزنامه‌نگاری داده یا دیتاژورنالیسم گفتیم و درباره مثال‌های فارسی و انگلیسی و همین طور منابعی که می‌توانیم این داده‌ها را از آن استخراج کنیم. اما داستان را چطور روایت کنیم؟ سوژه را چطور پیدا کنیم؟