ایده‌هایتان را برای نوشتن مقاله برای ما بفرستید

آیا با ابزار، اپلیکیشن، یا منبع خبرنگاری آشنا هستید که ما آن در آی جی به آن نپرداخته باشیم؟ آیا از نوآوران رسانه ای هستید که روایت متفاوت و جالبی دارید؟ یا مایلید پیرامون تحولات تازه خبرنگاری در کشورتان مطلب بنویسید؟

اگر پاسختان به یکی از این پرسش‌ها مثبت است، با ما تماس بگیرید.

آی جی نت ایده های مخاطبانش را برای نوشتن مطلب بررسی می کند. امیدواریم از این راه مطالب گروهی از خبرنگاران را گرد هم آوریم که تجربیات و کارهایشان برای شمار زیادی از خبرنگاران دیگر در سطح جهان مفید و قابل توجه باشد.

پیش از فرستادن ایده تان برای مطلب، لطفاً مطالب آی جی نت را با دقت بخوانید تا با محتوای وبسایت آشنا شوید و ایده تان را در همان راستا برای ما بفرستید.

اگر ایده پیشنهادی شما برای ما جالب باشد، پاسختان را ظرف مدت کوتاهی خواهیم داد. متأسفانه امکان آن را نداریم که پاسخگوی همه باشیم.

ایده هایتان را برای نوشتن مطلب به فارسی برای ما با مراجعه به این لینک بفرستید.

ایده‌تان را اینجا بفرستید