جعبه ابزار جعبه ابزار خبرنگاری محاسباتی

این جعبه ابزار مجموعه‌ای است از مطالب و ویدیوهایی که علی تهرانی، دانش آموخته و متخصص داده‌نگاری و خبرنگاری محاسباتی، با هدف آشنایی علاقمندان با چندین مبحث خبرنگاری محاسباتی تهیه کرده است. مروری دقیق بر مضامین گوناگون این حوزه، از جمله تحلیل داده‌ها، اسکریپینگ یا استخراج اطلاعات، پردازش زبان طبیعی، مصورسازی داده‌ها، و گیت‌هاب اکشنز در میان آموزه‌های این جعبه ابزار است. 

مفاد دوره آموزشی

نمونه‌های مطالعه موردی