پنج وجه مشترک نهادهای ماندگار خبری

نوشته James Breiner
Nov 17, 2020 در تداوم فعالیت رسانه ای
A mobile phone displays top news headlines

سه پژوهشگر دانشگاه ناوارا در اسپانیا بیست نهاد خبری ماندگار را بررسی کردند تا به وجوه مشترک آنها پی ببرند. این پنج مورد، یافته های کلیدی آنها بوده است. 

پژوهشگرانی که روی این طرح کار کرده اند می گویند که ایده آن دو سال پیش، با ابراز نگرانی یکی از همکارانشان نسبت به آینده کیفیت رسانه ها آغاز شد، و باور آن که رسانه های سنتی و متعارف به نحو مطلوبی پاسخگوی چالش رسانه های مجازی نیستند. 

سه پژوهشگری که روی این طرح کار کردند، در نهایت بیست نمونه خبرنگاری ماندگار با کیفیت از چهار نقطه جهان (اروپای غربی و شرقی، ایالات متحده، و آمریکای لاتین) شناسایی کردند. 

خلاصه ای از یافته های این پژوهش اینجاست که پنج عنصری را شناسایی می کند که وجه اشتراک همه این نهادهای خبری با یکدیگر است. 

یک: استقلال و اعتبار

هر بیست نهاد خبری خود را مستقل از قدرت های سیاسی و تجاری معرفی کردند و استقلال خود را عامل و مشوقی برای تعهدشان به جامعه و وفاداری شان به محتوای کار حرفه ای خبرنگاری عنوان کردند. 

این رسانه ها پیرامون منابع مالی با شفافیت توضیح دادند و صاحبان، سرمایه گذاران، سهامداران، و کسانی را که به آنها کمک مالی کرده اند،‌ به روشنی معرفی کردند. 

چهارده نهاد از این بیست نهاد خبرنگاری پاسخگویی یا خبرنگاری تحقیقی را به عنوان بخشی کلیدی از کار رسانه ای خود تلقی می کنند. آنها شیوه اغلب تصمیم هایی را که برای تهیه گزارش های تحقیقی گرفته اند، توصیف کردند و پیرامون آن توضیح دادند. 

دو: تمرکز بر کاربران 

هر بیست رسانه تمرکز بر نیازها و مشکلات کاربرانشان را از اولویت های اصلی شان قرار داده اند و نیمی از آنها حتی آگهی نمی پذیرند. 

گردانندگان این رسانه ها بر ارزشگذاری بر کاربران است. نیمی از آنها نوعی حق اشتراک دریافت می کنند. اما ارزش رسانه ای یا خبری کارشان برای کاربران مهم است، و به این علت است که حاضرند برای دریافت خبر یا خواندن گزارش هزینه بدهند.

سه: اولویت حضور در فضای مجازی 

این بیست رسانه از فضای مجازی و ارتباطات دیجیتال استقبال می کنند و متوجه تفاوت های آن با رسانه های سنتی هستند. روایت خود را در گزارش های چند رسانه ای نقل می کنند. کار و محتوایشان را از راه هایی که کاربران ترجیح می دهند به اطلاعات و خبر دست یابند،‌ قابل همرسانی می کنند.

چهار: پایه گذاری به دست خبرنگاران کهنه کار

تقریبا تمام بیست رسانه ای که موضوع این تحقیق بودند، خبرنگاران کهنه کار و باتجربه ای بودند که اغلب سابقه کار در رسانه های سنتی را داشتند و از اعتبار، شهرت، و تجربه خود به عنوان سرمایه اصلی کارشان بهره بردند تا سرمایه گذاران و کارکنان خود را جذب کنند. یک مورد استثناء نشریه آلمانی Perspective-Daily بود که دو دانشمند آن را تاسیس کرده اند و تمرکز مطالبش بر خبرنگاری راه حل است.

پنج: تعامل با مخاطبان و ترغیب آنها به مشارکت 

بهترین شاهد تعامل رسانه ها با مخاطبان آن است که کاربران حاضرند بابت محتوای رسانه در قالب اشتراک مجازی یا حق عضویت هزینه کنند. آنها برای آگاهی از ایده های مخاطبانشان و دریافت پیشنهاد مطلب و گزارش به تعامل با آنها می پردازند و نه تنها به شکل دریافت اظهار نظر، بلکه به شیوه ای دوجانبه با مخاطبانشان ارتباط دارند و به راهنمایی های آنها برای دریافت ایده گزارش توجه می کنند. 


تصویر اصلی از آنسپلش،‌ با مجوز Markus Spiske.