تهیه گزارش از پناهجویان مصر و مراکش در دوران کرونا

نوشته Sarah Abdallah
May 10, 2021 در خبرنگاری بحران
صورة

فراگیری ویروس کرونا چالش هایی را که پناهجویان و آوارگان به طور معمول با آنها روبه روهستند، افزون کرده است و به همان نسبت، مسئولات خبرنگاران نیز برای پوشش خبری و تهیه گزارش از شرایط و وضعیت آنها، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله مصر و مراكش، سنگینتر شده است. در این مطلب به نکاتی در این خصوص می پردازیم. 

مصر

یک خبرنگار تحقیقی آزاد (مستقل) به نام شهاتا السید Shehata El-sayed پیرامون موارد مضاعف و رو به افزایش تجاوز به زنان و خشونت خانگی علیه آنها گزارشی تحقیقی به زبانهای عربی و انگلیسی تهیه کرد. آقای السید گفت نخستین چالشی که با آن رو به رو بود، آن بود که قربانیانی را بیابد که حاضر به مصاحبه کردن با وی باشند و بخواهند پیرامون آنچه برایشان پیش آمده، صحبت کنند. او افزود که حمایت روحی ازاین قربانیان اهمیت بسیاری داشت و در واقع دومین چالشی بود که وی هنگام تهیه گزارش با آن روبه رو بود. چالش سومی که این خبرنگار با آن روبه رو بود، به گفته خودش دشواری برقراری ارتباط و انجام مصاحبه با آنها بود که به سبب شیوع کرونا، باید به جای شیوه حضوری که ساده تر و روان تر بود، از راه دور و به صورت مجازی انجام می شد. 

خبرنگار دیگری به نام محمود الطباخ Mahmoud Eltabakh به زندگی پناهجویان و آوارگان در دوران همه گیری کووید-۱۹  در قاهره می پردازد و عنوان آن «زندانیان ویروس کرونا: آوارگان در جستجوی زندگی در قاهره» است. وی توضیح داد که ایده اصلی گزارشش بر دنبال کردن و تمرکز کردن بر موضوع رنجی است که آوارگان عراقی، سوری، فلسطینی، و یمنی تحمل می کنند. آنها از کشور خود به امید زندگی بهتر و امنیت به مصر گریخته اند و اکنون به سبب شیوع کرونا با چالشها و دشواری های فزاینده ای مواجهند. او افزود که این روزها، برای این پناهجویان، زندگی امن و آرام همچنان تنها رویاست. 

خبرنگار و پژوهشگری به نام مونا علام Mona Allam گزارشی تکان دهنده از شرایط زندگی کودکان بی سرپرست و تنهای پناهجو در مصر تهیه کرده است. مشکل ترین بخش های تهیه این گزارش برای وی گردآوری داده های مورد نظر و مورد نیاز، و تلاش برای مصاحبه با آگاهان و منابع مطلع از این موضوع در خصوص این مسئله حساس بود. 

مراكش

در مراکش، خبرنگاری به نام مریم تاییدی گزارشی چند رسانه ای تهیه کرد که به آنچه پرداخته بود که وی آن را «محدودیت دو چندان پناهجویان آفریقایی در مراکش» نامید. وی به رغم دشواری امکان تصویربرداری، موفق به دریافت مجوز لازم برای گرفتن تصویرهای لازم برای تهیه گزارشش شد. 

خبرنگار دیگری به نام سفیان سعودي Soufiyan Saaoudi گزارشی تحقیقی پیرامون تجربه ها و زندگی زنان مهاجر و آواره آفریقایی تهیه کرد. گزارش وی بر نحوه زندگی و مشکلات این زنان تمرکز دارد، و بر شغل و درآمد زنانی که آرایشگر بودند و به سبب شیوع کرونا کار و ممر درآمد خود را از دست دادند. او گفت چالش اصلی کارش پیدا کردن زنانی بود که حاضر به مصاحبه باشند و بپذیرند که از آنها عکس برداری شود و از عکسشان در گزارش استفاده شود. برای یافتن منابعی برای گزارشش و پیدا کردن کسانی که حاضر به گفت و گو و عکس گرفتن باشند، از انجمنی که با آوارگان و پناهجویان کار می کند، کمک گرفت و با آنها هماهنگی هایی انجام داد. 


تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Julie Ricard.