راه‌‌هایی برای بهبود پوشش خبری زنان طبقه کارگر و کارمند

نوشته Paul Cheung, Erika Owens and Ryan Pitts
Oct 29, 2022 در تنوع
Women posing with mask on.

در حالی که خبرنگاران برای تهیه گزارش هر روز با شماری از افراد گفتگو می کنند، به ندرت پیش می آید که گفتگو درباره خود کار خبرنگاری باشد. در ماه سپتامبر، Center for Public Integrity و Tara Health Foundation میزبان گفتگوهایی درباره چگونگی جامعه محور تر ساختن پوشش خبری زنان طبقه کارگر و کارمند بودند. 

رهبران جوامع، بازخوردهای شان را از آسیبی که به چشم آنان در عرصه روزنامه نگاری تداوم یافته اند، و همچنین پیشنهادات شان را برای کار بهتر در این زمینه، با دیگران به اشتراک گذاشتند. خبرنگاران هم ناامیدهای شان را درباره چالش های فراراه شان در تلاش برای خبر رسانی بهتر، با سطحی از صداقت که در ملأ عام به ندرت دیده شده است، مطرح کردند. 

پنج نکته برای بهبود پوشش خبری 

این گفتگوها به نمایان شدن راهبردهایی کمک کرد که خبرنگاران می توانند در کار خبررسانی شان از آنها استفاده کنند و خبرنگاران را واداشت درباره شیوه‌های کار خبرنگاری که وضع موجود را تقویت می کند، اما معمولاً نامرئی است، سخن بگویند؛ مثل تاکید بر مثبت یا منفی جلوه دادن شخصیتی که از او گزارش تهیه می شود به جای پوشش خبری مشکلات ساختاری. 

ده توصیه برای تهیه گزارش از جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را اینجا بخوانید.

شماری از راهبردهایی که خبرنگاران می توانند به کار بگیرند:

۱- روایت قربانی را متوقف کنید. به جای آن، بر نقش و ظرفیت افراد برای کنش اجتماعی مستقل و ایجاد انتخاب آزاد و راه حل های پیش روی مشکلات زنان طبقه کارگر و کارمند تاکید کنید. رهبران و فعالان مدنی می گویند که در نقل قول از منابع، آنان معمولاً به گونه ای که خودشان را می بینند توصیف نمی شوند: مثل کارمندی که قدرت و طرحی برای سرنگونی سیستم های ناعادلانه دارد. با شریک ساختن خواست های کارگران و تحلیل های موضوعات از سوی آنان، خبرنگاران می توانند روایت را تغییر دهند و به لذت و کرامتی که مردم در کارشان احساس می کنند ارج نهند. 

۲- با صیانت از مصاحبه شوندگان قبل و بعد از گزارش دهی، روی روابط سرمایه گذاری کنید. خبرنگاران مسئولیت دارند از کسانی که با آنها گفتگو می کنند که همان منابع خبری‌شان برای تهیه گزارش هستند، صیانت کنند؛ به ویژه منابعی که از جوامع به حاشیه رانده شده اند. ساخت روابط جاری مثل آن که خبرنگاران با سیاستمداران و مدیران عامل می سازند، باید به کارگران و رهبران جوامع نیز برسد. 

۳- شفافیت را در روند خبررسانی تان جای دهید - این کار به اعتماد سازی خوانندگان و منابع می انجامد. بدون شفافیت، منابع نمی دانند که چرا نقل قول های مشخصی انتخاب می شوند؛ یا این که چگونه ممکن است یک ساعت حرف بزنند؛ اما در یک گزارش حتی یک نقل قول از آنان وجود نداشته نباشد. روشن بودن محدودیت هایی که شما به عنوان خبرنگار با آنها روبرو هستید و این که هدف گزارش تان را چگونه می بینید می توانند به منابع کمک کنند که انتظارات روشنی از گزارش داشته باشند.  

۴- کسانی را که به نظرتان کارشناس هستند بازنگری کنید و به تخصص حاصل از تجربه های عملی ارزش قائل شوید. این که نام چه کسی به عنوان یک کارشناس بالقوه فهرست می شود، چه کسی آموزش رسانه ای می بیند و چه کسی بخشی از نهادهای قدرتمند است، تحت تاثیر سیستم های اصلی سرکوب قرار می ‌گیرد. اما چه کسی بیشتر از خود زنان طبقه کارگر و کارمند درباره نیازهای این زنان می داند؟

با تجربه های شخصی رفتار محترمانه‌ای داشته باشید. برای گفتگو با کارمندان و کارگران به همان شیوه ای که با یک مدیر عامل، یک کارشناس و یا یک دانشگاهی گفتگو می کنید تدارک ببییند - وظیفه تان را درباره چشم انداز مربوط انجام دهید و فکر کنید که به نظر آنان، مشکلات و راه حل ها کدام ها هستند. به عبارت ساده تر: با کارگران و کارمندان به عنوان قهرمانان داستان های خودشان رفتار کنید. 

۵-  به توصیه یکی از رهبران مدنی توجه کنید که گفته بود «بین تجربه های زیسته زنان شاغل و علت های ساختاری این تجربه ها ارتباط برقرار کنید.» خبررسانی که تجربه های فردی کارگران را در سیستم بزرگتری جا می دهد، به خوانندگان کمک می کند عواملی را که زنان شاغل با آنها روبرو هستند بهتر بشناسند و روایت ساده اندیشانه قهرمان و تبهکار را می شکند. 

بیشتر بخوانید: راه هایی برای افزایش تنوع و حضور زنان در گزارش‌های خبری

تحول کارحرفه‌ای‌تان به عنوان خبرنگار

جزئیات بحث این پنل و بحث‌هایی از این دست، مهلم ایده های بسیاری برای اجرای بی درنگ در کار خبرنگاری شده است. 

Feedback Loop - بازخورد رهبران جوامع را درباره به تصویر کشیدن زنان شاغل در اخبار بشناسید. دریابید که چه پوشش خبری واقعاً نماینده این جامعه است و کدام پوشش، جامع است و اسنتتاج صحیحی از شرایط دارد. 

طی چند ماه آینده ما این موضوع را با خبرنگاران شرکت کننده در این برنامه پیگیری خواهیم کرد تا بدانیم که آیا این گفتگوها بر کار آنان اثرگذار بوده است یا نه؛ و اگر بوده است چگونه. اگر شما این نکته ها را در کار حرفه‌ای‌تان عملی کرده اید، مشتاقیم که تجربه‌تان را با ما در میان بگذارید. 

نسخه کامل این پنل را اینجا می توانید بیابید: نسخه کامل را ببینید.

 

این مطلب نخست در Open News نشر شده بود و با اجازه، اینجا بازنشر شده است.

تصویر از فلیکر، عکاس Stitch


 

 

.