آنچه دانشگاه ها باید پیرامون خبرنگاری آزاد تدریس کنند

نوشته Andy Hirschfeld
Nov 24, 2021 در خبرنگاری آزاد
Photo of woman writing on notebook

دنیای خبرنگاری به سرعت در حال تغییر است. شرایط امروز با دیروز متفاوت است و برنامه های آموزش خبرنگاری در تلاشند تا با این تفاوت ها خو کنند. با این وصف، بسیاری از برنامه های دانشکده های خبرنگاری دانشجویان را به طور کامل برای فعالیت در دنیای حرفه ای خبرنگاری آماده نمی کنند. 

خبرنگاران مستقل بیشتر کار سنگین خبرنگاری امروز را انجام می دهند و احتمال می رود که بر میزان فعالیت خبرنگاری دیجیتال افزوده شود. 

پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۷ یبش از نیمی از خبرنگاران فعال در آمریکا خبرنگار مستقل (آزاد) باشند. 

دانشکده های خبرنگاری چگونه می توانند خبرنگاران را برای مواجهه با این شرایط آماده تر کنند؟ 

ایده دادن برای نوشتن مطلب  

سردبیران از وجوه گوناگون و با شیوه های مختلف به این موضوع نگاه می کنند، اما خبرنگاران باید پیش از فرستادن موضوع پیشنهادی خود، آماده باشند و بسیار تدارک ببینند، چون شمار مواردی که در آنها سردبیران موضوع یا مطلبی سفارش نشده را می پذیرند، بسیار اندک است. 

Meira Gebel میرا گبل که خبرنگار مستقل است، می گوید هر خبرنگاری که کار آزاد می کند، تنهاست و تنها راه بهتر شدن در این کار هم آن است که بارها مطلب یا موضوع پیشنهادی تان رد شده باشد تا دریابید که کجای کارتان اشتباه است. 

دروس خبرنگاری باید شامل آموزش این موضوع و شیوه های کسب درآمد باشد. گبل در این خصوص سخن گفته و مطلب نوشته است. 

خبرنگاری آزاد به عنوان نوعی کسب و کار 

شیوه تعیین حق التحرير بخشی مهم از خبرنگاری آزاد است اما مهارتی است که بسیاری از خبرنگاران ندارند. خبرنگاری آزاد نوعی کسب و کار است و میزان موفقیت افراد در آن، به میزان آگاهی آنها از چند و چون کار بستگی دارد. خبرنگاران باید در دانشگاه آموزش ببینند که چگونه برای کار حرفه ای خود، مبلغ مادی تعیین کنند. 

بسیاری از خبرنگاران حرفه ای می گویند ای کاش دانشگاهشان به آنها شیوه ارائه پیشنهاد برای تهیه مطلب را می آموخت یا آموخته بود.  

تبلیغ کار حرفه ای خبرنگاران  

خبرنگاران آزاد باید به شیوه ای بتوانند کار خود را بازاریابی کنند که برجسته و شاخص شود. این شامل ایجاد شاخص هایی برای کارتان، ایجاد مضمون برای مقالاتتان، و استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی است.  

Jack Crosbie جک کرازبی که خبرنگار حرفه ای مستقلی است که برای نشریاتی چون رولینگ استون و اتلانتیک مطلب نوشته است، می گوید ایجاد سبک شخصی برای هر خبرنگار مهم است و شبکه های اجتماعی به گسترش این سبک و قوام گرفتن آن کمک شایانی می کنند.

او می گوید: «به نظر من به نفع دانشجویان است که کلاس هایی در دانشگاه بگذرانند که به آنها گزینه هایی را به جای نگرش سنتی و معمول آموزش دهد و به آنها یاد دهد که راه های دیگری به غیر از راه های متعارف و سنتی برای خبرنگاری امروز وجود دارد.

دانشکده های خبرنگاری باید بر چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار تهیه و توزیع گزارش تمرکز بیشتری داشته باشند و از این شبکه ها تنها برای گردآوری خبر بهره نبرند. شبکه های اجتماعی به شیوه ای فزاینده راهی هستند برای تعامل با مخاطبان و غنی تر کردن محتوای مطلب که وسیله ای جایگزین آن نیست و در میانه محدودیت زمان و فضا، ممکن است راه دیگر یا بهتری برای عرضه آن وجود نداشته باشد.   


تصویر از پکسلز، عکاس:  RF._.studio.