نوید حمیدی

نوید حمیدی دانش آموخته کارشناسی مطالعات توسعه از دانشگاه افغانستان است و از ۱۵ سال بدینسو با رسانه های مختلف  در افغانستان همکاری کرده است. وی عضو کمیته خبرنگاران محیط زیستی افغانستان و از بنیانگذاران یگانه شبکه تلویزیونی صحی در افغانستان است.

خبرنگار همراه
خبرنگاری سیار

یادآوری‌هایی پیرامون فعاليت خبرنگاران همراه

نوشته
نوید حمیدی
Apr 18, 2024
دانشگاه لایپزیگ، تصویر از  Panterius Cesar
خبرنگاری تحقیقی

معرفی مرکز پژوهش رسانه‌های افغان در دانشگاه لایپزیگ

نوشته
نوید حمیدی
Dec 16, 2023
تصویر از وبسایت توتم پراجکت
امنیت جسمی و مجازی

معرفی توتم، منبعی برای آموزش امنیت دیجیتال

نوشته
نوید حمیدی
Dec 8, 2023