یافتن راه‌هایی برای جلب دوباره‌ی اعتماد مخاطبان به رسانه‌ها

نوشته Bebe SantaWood
Oct 30, 2018 در گوناگون

طی سال اخیر، رسانه‌ها مملو از گفت‌وگوهایی بوده اند که پیرامون ظهور و افزایش اطلاعات غلط و کاهش میزان اعتبار رسانه‌ها منتشر شده اند. اما در حالی که اعتماد به رسانه‌ها در بسیاری از کشورها کاهش یافته، اوضاع به بدی آن‌چه گفته می شود، نیست.

چنان‌که یک نظرسنجی تازه‌ی مرکز پیو نشان می دهد، اعتماد مردم به رسانه‌ها اندک است، اما مردم سراسر جهان هم‌چنان خواهان دریافت اخبار بی‌طرفانه و غیرمغرضانه هستند. گزارش ما به رغم همه‌ی بدبینی‌ها و بی اعتمادی‌های امروز، نتیجه گرفت که نشانه‌هایی از امید به ویژه در کشورهایی که مدت‌هاست در تلاش بوده اند تا با اطلاعات نادرست یا غیردقیق مبارزه کنند، هم‌چنان دیده می شود. پرسش اصلی اما، آن است که چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟

ما برای تهیه‌ی این گزارش از هفده نهاد گوناگون اطلاعات گردآوری کردیم و از چندین وبسایت راستی آزمایی هم استفاده کردیم.

اغلب کسانی که با آن‌ها گفت‌وگو کردیم، امیدوارند که قادر به تهیه و ارائه‌ی اخبار روزآمد و صحیح و دقیق به مخاطبان‌شان باشند. اما اشاعه و انتشار اخبار غیردقیق یا نادرست کارشان را دشوار می کند. اغلب این نهادها در تلاشند تا راه‌هایی تازه را برای دست‌رسی به مخاطبان‌شان بیابند. برخی از آن‌ها از تصویر یا ویدیو استفاده می کنند و برخی دیگر، از شهروند- خبرنگاران می خواهند تا برای‌شان گزارش تهیه کنند و بفرستند.

هم‌زمان با بهره‌گیری از روش‌های تازه برای جلب مخاطب بیش‌تر، نمی توان مخدوش شدن اعتماد مخاطبان را در دنیای امروز نادیده گرفت. جهت گیری سیاسی، ارتشاء در دولت‌ها، تبلیغات حکومت‌ها، نبود سرمایه‌ی کافی برای خبرنگاری، همه عناصری هستند که بر نظر مخاطب درخصوص رسانه اثر می گذارند، و به این علت است که این رسانه‌ها در تلاشند تا شیوه‌های بهتری را برای جلب اعتماد مخاطبان و افزودن به شمار مخاطبان خود بیابند.

دشوار بتوان آینده‌ی نشریاتی را که برای این گزارش آن‌ها را بررسی کردیم، پیش بینی کرد، با این وصف می توان مطمئن بود که وجودشان نمونه‌ای برای مقابله با رویکردهای منفی نسبت به رسانه‌ها در جوامع آن‌هاست.

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز  Joe the Goat Farmer.