چهار اشتباه متداول در گزارش کردن نظرسنجی

نوشته Lindsay Kalter
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سرعت نزدیک می شود و رسانه های این کشور مملو از نتیجه نظرسنجی های مختلف درباره برنامه های پیشنهادی باراک اوباما و رقیب جمهوریخواهش میت رامنی است.

تحلیلگران و گزارشگران با استفاده از نتیجه نظرسنجی ها به تحلیل رویکرد مردم در این انتخابات می پردازند. همیشه این احتمال وجود دارد که آمار و نظرسنجی ها روزنامه نگاران را گمراه کند و آنها هم با گزارشگری نادرست باعث سردرگمی مخاطبانشان شوند.

به گفته آنتونی ولز، مدیر نظرسنجی های اجتماعی و سیاسی موسسه YouGov ، روزنامه نگاران معمولا در مواجهه با نتیجه نظرسنجی ها ممکن است، دچار چهار اشتباه عمده شوند. توصیه او به روزنامه نگاران به شرح زیر است:

به نظرسنجی های باز اعتماد نکنید: به نظرسنجی باز گفته می شود که کنترل چندانی بر پاسخ دهندگان وجود نداشته باشد. مانند نظرسنجی های آنلاین یا تلفنی. این گونه نظرسنجی ها فاقد دقت علمی هستند. معمولا نمی توان پاسخ دهندگان این گونه نظرسنجی ها را به درستی شناسایی کرد و گاهی ممکن است یک نفر چند بار در یک نظرسنجی شرکت کند. روزنامه نگاران بهتر است تنها به گزارش نتیجه نظرسنجی هایی بپردازند که پاسخ دهندگان آن به صورت تصادفی انتخاب شده اند تا نماینده جامعه مورد تحقیق باشند.

به حاشیه خطا توجه کنید: به طور کلی، حاشیه خطا در نظرسنجی هایی که یک هزار نفر در آنها شرکت کرده اند، مثبت و منفی ۳ است. به عبارتی اگر ۲۰ بار نظرسنجی تکرار شود، در ۱۹ مورد نتیجه به دست آمده درحد فاصل ۳ رقمی عددی خواهد بود که در صورت نظرسنجی از کل جمعیت به دست خواهد آمد.

سیب و پرتقال را با هم مقایسه نکنید: گاهی ممکن است به مرور زمان نتیجه نظرسنجی درباره یک موضوع خاص، مانند محبوبیت سیاست های اجرایی، تغییر کند. در این شرایط هنگام گزارش کردن تفاوت ایجاد شده، باید دقت کرد که روش نظرسنجی در هر دو مورد یکی بوده باشد چرا که عوامل زیادی می تواند در نتیجه یک نظرسنجی موثر باشد. به عنوان مثال نمی توان نتیجه یک نظرسنجی تلفنی را با نتیجه نظرسنجی آنلاین مقایسه کرد.

به نمونه جمعیت مورد پرسش دقت کنید: مطلوب است که روزنامه نگاران همواره نتیجه نظرسنجی هایی را گزارش کنند که در آن از تعداد زیادی از افراد سوال شده باشد. ولی همیشه نمی توان از جمعیت بزرگ یک هزار نفری سوال کرد. به یاد داشته باشید که هر چه جمعیت مورد پرسش کوچک تر باشد، حاشیه خطا افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده از دقت کمتری برخوردار خواهد بود. به عنوان مثال، حاشیه خطا برای یک گروه یکصد نفری ۱۰ درصد است و به نظرسنجی از یک گروه ۵۰ نفری هم اصلا نباید اعتنا کرد.