منابع ضروری برای خبرنگاران حوزه بهداشت

نوشته Tara Haelle
Jan 18, 2022 در موضوعات تخصصی
Nurses and doctors walking.

اگر به طور مرتب از حوزه بهداشت و تندرستی و تحقیقات بهداشتی و پزشکی گزارش تهیه می کنید، استفاده از این منابع می تواند به غنای کار و بهتر شدن گزارشتان کمک کند تا آن را دقیقتر و قابل استفاده تر کند. اینها نمونه هایی هستند از منابعی که می توانید در این راستا استفاده کنید. 

پرستاران و پیراپزشکان و دستیاران پزشکان 

در بسیاری از موارد تصور خبرنگاران آن است که حتما باید از معلومات و نظرات و تحلیل های پزشکان و دانشمندان و اساتید دانشگاه استفاده کنند، در حالی که برای نوشتن گزارش پرستاران و پرسنل کمک درمانی هم می توانند بسیار موثر و مفید باشند چون هم معلومات کافی دارند و هم پیوسته مشغول کار حیاتی هستند و با بیماران سر و کار دارند و از نزدیک و به طور عملی با مشکلات درمانی درگیرند که بسیار هم نادیده گرفته می شوند و در اغلب موارد از احترام و اعتباری که پزشکان نزد خبرنگاران دارند، برخوردار نیستند که بی دلیل و نارواست. 

پزشکانی که با تاریخ پزشکی آشنایند 

از آنجا که بیماری ها از جمله همه گیری جاری کرونا تکراری است از بیماری های قبلی و ویروس ها و عفونت های پیشین، بهره برداری از دانش و حافظه تاریخی تاریخدانان علم پزشکی اهمیت بسیاری دارد و می تواند در بسیاری از موارد به نفع گزارش باشد. کسانی که پیشتر با چنین شرایط یا شرایطی مشابه مواجه بوده اند یا پیرامون چنین شرایطی آگاهی و با آن آشنایی دارند، به طبع می توانند برای مصاحبه و نقل قول بسیار کارآمد و برای اغنای گزارش بسیار مفید باشند، به ویژه با دهه ها تجربه ای که عرصه پزشکی پیرامون واکسیناسیون و بیماری های عفونی که تکرار می شوند یا ویروسی مشابه در محیط نشر می دهند، از آن برخوردار است. 

جامعه شناسان و مردم شناسان 

فرهنگ همواره نفوذ و اثر خود را بر شیوه انجام پژوهش و برداشت هایی که از آن می شود، داشته و خواهد داشت. هیچ بخشی از پزشکی نیست که تحت تاثیر فرهنگ جامعه اش قرار نداشته باشد. از این روست که این دو گروه می توانند به شما کمک بزرگی در این راستا بکنند که اخلاق و عادات جامعه را در شرایط همه گیری بشناسید و در مورد آن مطلب بنویسید یا گزارش تهیه کنید. 

نکته مهم دیگر آن است که مطالب پزشکی به زبانی نوشته شود که همه فهم باشد. گستراندن جست و جویتان هنگامی که به پژوهشی نگاه می کنید حتما بخش هایی از جامعه را نیز در برخواهد داشت و این به شما و خوانندگانتان برای درک بهتر مفاهيم و تحقیقات پزشکی نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد. 

آمارگیران پزشکی 

آمارگیران پزشکی یا بیولوژیک محققانی هستند که مقالات پژوهشی دانش طب را می نگارند. اما اگر مطلب اصلی مقاله تحقیقی پیرامون بیولوژی یا پزشکی باشد، نام آنها به عنوان نویسنده یا محقق اصلی آورده نمی شود. استفاده از اطلاعات این گروه دانشمند بسیار ارزشمند است و مفید و می تواند به بهبود کیفیت گزارش و تعمیق آن کمک شایانی کند، چون آنها روی مطالب تحقیقی کار کرده اند.

 

این مطلب بدوا از سوی Association of Health Care Journalists (انجمن خبرنگاران بهداشت) منتشر شده بود. بازنشر آن در این وبسایت با اجازه انجام گرفته است. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Luis Melendez.