معرفی منابعی ضروری برای داده نگاران

نوشته Naomi Ludlow
Nov 19, 2020 در داده‌نگاری
Data

 داده نگاری گاه دشوار و پیچیده است. چگونه می توان پژوهش مبتنی بر ارقام و داده ها را تحلیل، و به گزارشی قابل درک و روشن تبدیل کرد؟‌

Jacopo Ottaviani (جاکوپو اوتاویانی)، داده نگار ارشد برنامه Code for Africa (برنامه نویسی برای آفریقا) در وبیناری که از سوی مرکز بین المللی خبرنگاران برگزار شد، تکنیک ها و شیوه هایی را که برای انجام پژوهش، تصویرگری داده ها، و ارائه آنها به مخاطبان به کار می گیرد، توضیح داد که چکیده مهمترین نکات آن را در این مطلب می خوانید. نسخه ضبط شده این وبینار را هم اینجا می توانید ببینید:

 

شیوه های تصویرسازی داده 

تصویر سازی داده فرایند انتقال پژوهش برای گردآوری داده، فیلتر کردن و اطمینان یافتن از درستی داده های گردآوری شده و بعد تصویری کردن داده ها به شکل یک نمودار و به کارگیری داده در تهیه گزارش است. 

اوتاویانی گفت مهمترین اطلاعات گردآوری شده باید در داده ها منعکس شود. هر چه این کار بیشتر انجام گیرد، ارزش آن برای مخاطبان افزایش خواهد یافت. مهمترین بخش این فرایند، اطمینان یافتن از انطباق داده و دانش است. 

گردآوری داده

اغلب وبسایت های دولتی و وبسایت مراکز معتبرغیردولتی آمار و ارقام موضوعات مورد نظر برای تهیه گزارش را منتشر می کنند. وقتی داده ها را تصویر می کنید، هر نوع اطلاعاتی را که ممکن است سبب مشغولیت اضافی و بیهوده شود، حذف کنید. بعد، تصاویر مبتنی بر داده هایتان را به گزارش تبدیل کنید. 

دقت هنگام به کارگیری ابزار تصویرگری داده

نمودارها و تصاویر باید پیام مجموعه داده را منتقل کنند. داده نگاران باید بدانند که چگونه می توان از این نوع ابزار برای انتقال مفاهیم گزارش بهره برد و برای تصویرگری داده و به کاربردن اعداد و ارقام از آنها استفاده مطلوب کرد. 

داده ها و منحنی های مبتنی بر اعداد و ارقام باید به شیوه ای که به کار گزارش می آید، به کار گرفته شود. تغییر آمار بر مبنای عوامل و عناصری که ممکن است بر شرایط داده نگاری حاکم باشد، و بسته به آن که داده نگاری برای کدام مخاطب انجام می شود، گاه لازم است. 

اهمیت کار گروهی

داده نگاری مجموعه کاری را شامل می شود که به همکاری خبرنگار، برنامه نویس، و طراح نرم افزار نیاز دارد تا با هم یافته هایشان را عرضه کنند. خبرنگاران داده هایی را که نیاز مخاطب تعیین می کند، گردآوری می کنند. برنامه نویسان از مهارت های فنی و دانش کامپیوتر استفاده می کنند تا به خبرنگاران کمک کنند تا داده های گردآوری شده را تحلیل کنند و طراحان نرم افزار به تصویرگری داده ها می پردازند و این کار را با استفاده ابزارها و شیوه هایی انجام می دهند که دقت و کیفیت بالای داده را تضمین می کند. هر یک از این نقشها برای انجام و تکمیل این فرایند ضروری است. 

چند نکته مهم دیگر در فرایند داده نگاری 

منبع داده را ذکر کنید.

به نحوی در گزارش به شیوه هایی که ممکن است داده هایتان را از راه آنها تغییر داده باشید، اشاره کنید. این کار گاه ممکن است بهتر باشد با پانوشت انجام شود. 

یادداشت کردن فرایند کارتان بسیار مهم است، تا اگر کسی یافته های گزارشتان را به چالش کشید، بتوانید به مراحل کارتان رجوع کنید و در صورت نیاز، پاسخگو باشید.

اگر بخشی از کارتان با پیش بینی یا تخمین همراه بوده است، به ذکر شیوه های استفاده شده و نمونه های داده تان بپردازید تا مخاطبان در جریان روش کارتان قرار گیرند. در مواردی که گمانه زنی، تقریب یا تخمین همراه کارتان بوده،  این موضوع را قطعا به مخاطبانتان انتقال دهید. این کار، از این روی ضرورت دارد که ممکن است پیش بینی یا تخمین نادرست از آب درآید. 

طی وبینار، به ابزار و منابع مفیدی برای داده نگاران اشاره شد. برخی از آنها:


 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Stephen Dawson.