معرفی ابزار رایگانی برای ایجاد خبرنامه‌های ایی‌میلی اثرگذار

نوشته Em Okrepkie
Oct 30, 2018 در خبر‌نگاری دیجیتال

برخی مشترکان روزنامه هر روز سراغ روزنامه‌شان می روند اما عده‌ای هم از بولتن‌ها یا خبرنامه‌های اینترنتی استفاده می کنند تا در جریان اخبار مهم روز قرار بگیرند. ابزار رایگان Opt In می تواند وسیله‌ی خوبی باشد برای گسترش و تعمیق ارتباط با مخاطبان و ایجاد و ارسال خبرنامه‌های اینترنتی موفقتر.

Opt In چیست؟

ابزاری است که می تواند یک خبرنامه‌‌ی اینترنتی را از نو بسازد یا تغییر دهد.

Tamara Power-Drutis و Sangeeta Singh-Kurtz یک سال صرف ایجاد راهبردهای تازه و ایجاد ابزاری برای دو نهاد  Crosscut Public Media وDonald W. Reynolds Journalism Institute کردند.

این ابزار جدید که در ماه ژوئن امسال به بازار نرم افزار عرضه شد، به اتاق‌های خبر کمک می کند تا خبرنامه‌های خود را هدفمندانه‌تر ایجاد کنند. این راهنما به تقویت مهارت‌های راهبردی اتاق‌های خبر هم کمک می کند.

پاوردروتیس می گوید: «این موضوع ممکن است به نظر بسیار ساده بیاید، اما واقعیت آن است که اغلب اتاق‌های خبر به نحو هدفمندی خبرنامه‌های خود را تنظیم نمی کنند. تهیه‌ی خبرنامه‌ی هدفمند و مفید و اثرگذار، مثل تهیه‌ی مطلب یا نوشتن تیتر برای صفحه‌ی اول یک روزنامه است، اما به ندرت به آن اندازه به آن توجه می شود.

Opt In چگونه به ایجاد یک خبرنامه‌ی اینترنتی کمک می کند؟ 

این اپلیکیشن تعدادی پرسش در مورد مخاطبان نشریه، مدل تجاری و وظایف و اهداف نهاد یا نشریه‌ی مورد نظر مطرح می کند. از آن‌جا، یک راهبرد خاص تهیه می کند. پاور دروتیس می گوید: «بازخورد این ابزار بر اساس مخاطبان‌تان تغییر می کند.»

گاهی مهم‌ترین بخش کار، تشخیص نوع و جنس مخاطبان نشریه برای ایجاد و فرستادن خبرنامه‌ی مناسب و اثرگذاراست.

موضوع مهم دیگر نیز تشخیص لحن مناسب است. نیویورک تایمز می گوید سیزده میلیون مشترک خبرنامه و پنجاه خبرنامه‌ی گوناگون دارد. از آن‌ها که لحن غیررسمی و محاوره‌ای دارند گرفته تا رسمی‌ترها و جدی‌ترها. این ابزار می تواند به هر اتاق خبری کمک کند تا زبان، ساختار، راهبرد، و لحن مناسب نشریه‌ی خود را انتخاب کند.

فواید ایجاد خبرنامه‌ی هدفمند اینترنتی با استفاده از Opt In چیست؟

ایی‌میل از زمان ایجاد اینترنت و پیش از درخشش شبکه‌های اجتماعی؛ همواره وسیله‌ی برای ارتباط بوده و این روند ادامه خواهد داشت. اتاق‌های خبر می توانند با استفاده از خبرنامه‌های اینترنتی هدفمند و روشن، جلب مخاطب کنند.

سینگ کورتز می گوید: «هر روز همه وقت زیادی روی خواندن و مرور ایی‌میل‌های‌شان می گذارند و خیلی از این ایی‌میل‌ها کلی است و به شکل خودکار فرستاده شده. دیدن چیزی که ویژه باشد و در عین مفید و حاوی اطلاعات، ارزش صرف وقت دارد.»

پاوردروتیس می گوید خبرنامه‌ها می توانند برای خودشان تریبونی برای انتقال خبر باشند و مخاطبان را به سوی وبسایت هدایت کنند و برای اتاق‌های خبر درآمد زا باشند.

خبرنامه‌‌های اینترنتی قدری از شایعاتی را هم که شبکه‌های اجتماعی سبب می شوند، کم اثر یا بی اثر می کنند. خبرنامه‌ها وسیله‌ی ارتباطی میان اتاق‌‌های خبر و مشترکان و مخاطبان هستند. Opt In به گونه‌ی طراحی شده که این ارتباط را تقویت کند.

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Katey