شیوه تهیه گزارش خبری از سویه دلتای کرونا

Aug 12, 2021 در خبرنگاری از کووید-۱۹
COVID-19

مبارزه جهانی با همه گیری کووید-۱۹ به پایان نرسیده و به زودی نیز به پایان نخواهد رسید. چالش های تازه با شیوه سویه دلتا آغاز شده است. این مطلب توصیه هایی برای پوشش خبری این موضوع دارد. 

این مطلب چکیده ای از نکاتی را در بردارد که در وبینار اخیر مرکز بین المللی خبرنگاران پیرامون تهیه گزارش از سویه دلتای ویروس کرونا و شیوع آن طرح شد. این نکات از سوی یک متخصص اطلاعات بیولوژیک در این وبینار مطرح شد. وی که Peter van Heusden پیتر ون هویسدن نام دار، در انستیتو بیوانفورماتیک آفریقای جنوبی کار می کند و به موضوعاتی می پردازد که هنگام پوشش خبری و تهیه گزارش سویه دلتای کووید-۱۹ که میزان و احتمال سرات آن بیش از کووید-۱۹ است، باید از سوی خبرنگاران رعایت شود.

نکات مهم این وبینار را در ادامه می خوانید. 

سویه دلتا از سویه های دیگر امکان (احتمال) سرایت بیشتری دارد.

تحقيقات و یافته ها نشان می دهند که به مرور، سویه دلتای ویروس کرونا نقاط گوناگون را درآفریقا فراگرفته است. 

منابع مواجهه با موج تازه شیوع کرونا حیاتی است. 

کمبود یا نبود منابع، توانایی کشورهای گوناگون را برای مبارزه با شیوع ویروس محدود می کند که شامل سویه تازه آن نیز می شود، به ویژه در قاره آفریقا؛ چه برای تشخیص و چه برای درمان آن. 

واکسن های موجود مبارزه با کرونا در برابر سویه دلتا هم مقاومت ایجاد می کنند.

به رغم آن که تزریق واکسن احتمال ابتلا به سویه دلتا را کاهش می دهد، این سویه حتی در کشورهایی که واکسن کافی دارند، مثل آمریکا و بریتانیا، خطرات عمده ای ایجاد کرده است. 

اما طبیعی است که در دسترس بودن واکسن در کشورهای ثروتمندتر سبب کاهش آمار ابتلا به بیماری و مرگ و میر ناشی از آن شده است. 

آمار مرگ و میر ناشی از شیوع سویه دلتای ویروس کرونا در کشورهای کم درآمد تر و کشورهایی که دسترسی کمتری به واکسن دارند و شمار کمتری از جمعیت آنها واکسینه شده است، بالاتر است. از این روست که کمک به کشورهای کم درآمد برای تهیه واکسن یا دسترسی به آن از اهمیت شایانی برخوردار است، که تاکنون به اندازه کافی در سطح جهان انجام نشده است. 

همزمان با فراگیری بیشتر سویه دلتای ویروس کووید-۱۹، همکاری میان دانشمندان و خبرنگاران نیز برای پوشش خبری دقیق و جامع فراگیری ویروس اهمیت بسیاری دارد. ون هویسدن گفت که اطلاعات نادرست یا جعلی پیرامون ویروس، به شدت وخامت این مشکل دامن می زند. وی افزود که شیوه، نگرش، و دقت پوشش خبری این تحولات نیز در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 


عکس از پکسلز، عکاس: Miguel Á. Padriñán.