راه هایی برای مصون ماندن از اطلاعات غلط

نوشته Elizabeth Stoycheff
Sep 22, 2020 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی
Person holding mobile phone

حتی کاربران آگاه اخبار نیز با تعدد منابع خبری و مواجهه با انبوه اطلاعات و تحلیل های سیاسی، ممکن است تشخیص درست از نادرست را دشوار بیابند. 

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران، که حدود نه ماه به برگزاری آن باقی است، این مطلب راه هایی را برای تشخیص اخبار نادرست، غیردقیق، یا جعلی به مصرف کنندگان خبر نشان خواهد داد. 

اول: در جست و جوی اخبار سیاسی خود باشید. 

بهتر آن است که به جای آن که هر خبری را از هر منبعی که دریافت می کنید، بخوانید یا بشنوید، سعی کنید در پی آن باشید که اخباری را جست و جو کنید که به پرسش هایتان پاسخ دهند و تا حد امکان در جریان اخبار و رویدادهایی قرارتان دهند که مد نظرتان است،‌ کنجکاوی تان را بر می انگیزد، و برایتان جالب است. اخباری که به اطلاعاتتان خواهد افزود.

به جای آن که خود را به الگوریتم وبسایت های گوناگون یا تارنماهای فن آوری چون گوگل یا شبکه های اجتماعی بسپارید، در پی آن باشید که آگاهانه از منابع خبری استفاده کنید. در پی آن مصرف اخبار رسانه ها باشید، وبسایت ها یا منابعی که خبر تولید می کنند، موثق و معتبر و مورد اعتمادند، و کارشان اطلاع رسانی حرفه ای است، نه فن آوری. 

Math on chalkboard
 Picsfive/Shutterstock.com​​​​​

 

دوم:‌ از توانایی های محاسباتی خود استفاده کنید. 

اگر جایی خبری را همراه عدد و رقم می بینید، سعی کنید از منطق، اندکی تحقیق یا مطالعه جانبی، و مراجعه به توانایی محاسبه خود استفاده کنید. برای آگاهی یا اطمینان یافتن از آمار، همواره می توانید از منابع دیگر و تارنماهای معتبر بهره ببرید. 

بسیاری از اخبار با زمینه فکری یا جهت گیری سیاسی تهیه می شوند، در نتیجه یافتن حقیقت امر تنها با محاسبه یا تحقیق خودتان میسر خواهد بود. 

سوم: متوجه غرض و جهت سیاسی باشید

پژوهش های اخیر نشان داده که ادعاهای دروغین یا مبالغه شده اغلب به شیوه ای کوتاه و مختصر، با زبان ساده تر نوشته می شوند. از نحوه تهیه خبر و شیوه نگارش آن می توانید تا اندازه ای به جهت گیری سیاسی آن پی ببرید. 

در ضمن، از گرایش طبیعی انسان ها به باور کردن آنچه می بینند، آگاه باشید. با آن که تصویر ممکن است از نظر بسیاری، قانع کننده باشد یا به نظر متقن برسد، واقعیت آن است که ویدیوهای جعلی نیز بسیارند. 

با تصویر با همان دقت و عدم اطمینانی برخورد کنید که با خبر نوشتاری برخورد می کنید. در ضمن ویدیوی ساخته هر منبع خبری یا هر وبسایتی قابل اطمینان نیست.

چهارم: ورای انتخابات ریاست جمهوری بیاندیشید

مطالعه و تحقیق پیرامون جهت گیری و اندیشه سیاسی بطن خبری که می خوانید، می بینید، یا می شنوید، اهمیت بسیاری دارد. درک و دریافت دقیق گروه ها یا افراد حقیقی یا حقوقی که در جریان خاصی سود می برند، اهمیت بسیاری در تعیین طرز فکرتان نسبت به محتوا یا هدف آن خبر یا گزارش دارد. 

این موضوع ممکن است ابعاد گوناگونی چون منفعت مادی یا عقیدتی را در برگیرد. منافع مادی بخش بزرگی از اطلاعاتی را که به مخاطبان خبر می رسد، شکل می دهند. آگاهی از این همه، مهار دریافت و درک اخبار را بار دیگر به دست کسانی می سپارد که کاربر یا مخاطب آگاه اخبارند. 

The Conversation


متن انگلیسی این مطلب بازنشری است از این منبع:‌ The Conversation.