راه هایی برای تقویت مهارت های ویرایش خبر

نوشته Sylvia Smith
Sep 1, 2021 در خبرنگاری اولیه
typing

این مطلب به توصیه هایی می پردازد که مهارت و توانایی ویرایش خبر را تقویت می کنند و کیفیت مطالب و اخباری را که می نویسید بهبود می بخشند. 

۱. اخباری را که نوشته اید، بازخوانی کنید تا از درستی کلمات و جملات و آیین نگارش، نقطه گذاری و ترکیب کلمات و جملات مطمئن شوید و اشتباهات احتمالی را اصلاح کنید. 

۲. مقاله یا مطلب را با صدای بلند بخوانید. اگر ناگزیر شدید نفس تازه کنید و یک جمله کامل را در یک نفس نتوانستید به طور کامل بخوانید، معلوم است که جمله تان بیش از حد طولانی بوده است. 

۳. جملات را تا حد امکان کوتاه بنویسید. کوتاه نویسی کار دشوارتری از طولانی نویسی است، اما برای اعتبار بیشتر مطلب و کیفیت بالاتر آن لازم است. 

۴. از «بولت پوینت» (●) تا حد امکان استفاده کنید. این کار، کارتان را هنگام نوشتن برای گذار از جمله ای به جمله ای دیگر یا از موضوعی به موضوع دیگر بسیار ساده می کند. 

۵. متناسب با مخاطبتان مطلب بنویسید. مخاطبتان را بشناسید و بر اساس سلیقه ای که از آنها می شناسید، مطلب را تدوین و ویرایش کنید. 

۶. از کلمات بیشتر برای رساندن منظورتان استفاده نکنید. سعی نکنید که برای توضیح یا تبیین نکته یا مطلبی، از واژه های اضافی استفاده کنید. از تکرار کلمات یا به کار بردن کلمات مترادف بپرهیزید. 

۷. مطلب را تا حد امکان کوتاه نگاه دارید و سعی کنید اگر به طول مطلب اضافه می کنید، واقعا حرفی برای گفتن داشته باشید. 

۸. حتما دو پارگراف اول مطلبتان را بازخوانی کنید تا مطمئن شوید که به وجود آن نیاز دارید. گاهی دو پارگراف اول تنها توضیح واضحات است. 

۹. وقتی کارتان با مطلب تمام شد، آن را کنار بگذارید و پس از وقفه ای به آن بازگردید و آن را دوباره بخوانید. سعی کنید بار دوم نگاه نقادانه تری به مطلب داشته باشید. 

۱۰. برای تمرین، ببنیید آیا می توانید پنجاه کلمه از مطلب را به شکلی که اثری بر محتوا و مفهوم مطلب نداشته باشد، کم کنید یا نه. 

موفق باشید! 


This article was originally published by globalbusinessjournalism.com.  It was republished on IJNet with permission.

این مطلب ابتدا در این وبسایت منتشر شده بود و باز نشر آن با اجازه انجام شده است. 

تصویر از آنسپلش، عکاس: Christina @ wocintechchat.com