راه‌هایی برای حمایت از خبرنگاران کم توان جسمی در اتاق‌های خبر

نوشته Hannah Wise
Jun 16, 2022 در تنوع
Handicapped Symbol

اغلب تحقیقاتی که در مورد تنوع در اتاق های خبر انجام شده، حاکی از آن است که معلولیت و کم توانی جسمی در اتاق های خبر اغلب نادیده گرفته می شود و بسیاری از خبرنگاران کم توان جسمی در اتاق های خبر مانند افراد کم توان جسمی در جامعه به نوعی نادیده گرفته می شوند یا مورد کم توجهی قرار می گیرند. 

یک خبرنگار کانادایی که دارای معلولیت جسمی است گفته است که در روز اول کارش در روزنامه ای در کانادا، موفق به ورود به ساختمان روزنامه نشده چون دگمه درهای خودکار کار نمی کرده است. او در مطلبی که به دنبال این اتفاق نوشت، پرسیده بود که چگونه ممکن است بتواند بخشی از صنعتی باشد که حتی نمی تواند به ساختمان آن وارد شود. 

موانع فن آوری و فیزیکی که معلولان با آنها مواجهند، در اتاق های خبر نیز وجود دارند

کارشناسان رسانه می گویند که اتاق های خبر باید کارکنان و خبرنگاران معلول بیشتر داشته باشد که گزارش هایی پیرامون چالش هایی که با آنها مواجهند، تهیه کنند. اتاق های خبر باید خبرنگارانی را که دچار نقص عضو هستند، استخدام کنند؛ کسانی که ممکن است حتی سوابق کاری درخشانی نداشته باشند اما تجربه زندگی با نقص عضو را در جامعه دارند. طرح های تنوع در اتاق های خبر می تواند راه هایی را برای خبرنگاران کم توان و ناتوان جسمی، به ویژه جوانترها، باز کند. استخدام در اتاق های خبر نباید تنها بر اساس جنسیت و تبار، بلکه همچنین بر اساس نقص عضو انجام گیرد. 

آنچه در پی می آید، نمونه هایی است از راه هایی که اتاق های خبر می توانند شمار بیشتری از خبرنگارانی را که دچار نقص عضو هستند، استخدام کنند. 

نقص عضو را به پرسش‌های نظرسنجی بیافزایید

به داوطلبان استخدام امکان آن را بدهید که اگر نقص عضو دارند، خود را در پرسش هایی که در مراحل استخدام مطرح می شود، به عنوان معلول معرفی کنند، همچنان که تبار، جنسیت، و گرایش جنسی در بسیاری از اتاق های خبر در کشورهای پیشرفته در نظر گرفته می شود و پیرامون آن پرسش می شود. 

اگر این امکان برای معرفی خود به خبرنگاران داده نشود، نهادهای خبری درنخواهند یافت که چند فرد دارای نقص عضو در اتاق های خبرشان کار می کنند. آگاهی از حضور خبرنگاران دیگری که دچار نقص عضو هستند به ایجاد ارتباط میان خبرنگاران گوناگون در یک اتاق خبر کمک می کند. این اطلاعات همچنین می تواند به نهادهای خبری کمک کند تا نیازهای خبرنگاران معلول را  تشخیص دهند و بشناسند.

اگر علاقمند به آگاهی از تازه ترین مطالب و فرصت های خبرنگاری هستید، عضو بولتن خبری رایگان هفتگی آی جی نت فارسی شوید. برای اشتراک اینجا کلیک کنید. 

اتاق خبری با فرهنگ منعطف بسازید

همه گیری کرونا ثابت کرد که اتاق های خبر می توانند دورکار باشند. اکنون که کارمندان در حال بازگشت به شرایط عادی و فیزیکی کار هستند، مدیران اتاق ها و نهادهای خبر باید امکانات لازم را برای آنها فراهم کنند و نسبت به نیازهای آنها حساس و منعطف باشند و محیط سالمی برای بازگشت خبرنگاران به محیط کار فراهم کنند. 

فرهنگ انعطاف به سیاست های روشنی که شامل بازخورد افکار کارکنان در محیط کار است، نیاز دارد. این، به معنای آموزش دادن به مدیران و توجه بیشتر به ارتباط با کارمندان است و درهایی را به روی خبرنگارانی باز می کند که ممکن است در پی اجرای قوانین سختگیرانه در دفتر کار مورد اغماض قرار گرفته باشند. 

اتاق های خبر منعطف و ساعات کار منعطف به همه کارکنان کمک می کند که توازنی میان کار و زندگی شان داشته باشند و امکان گذراندن وقت با عزیزانشان را نیز داشته باشند و در نتیجه رضایت حرفه ای بیشتری نیز کسب کنند.

اتاق های خبر همچنین باید به ایجاد امکانات لازم برای فعالیت خبرنگاران معلول اقدام کنند و امکان دسترسی ساده آنها را به آنچه مورد نیاز است، در محیط کار فراهم آورند.

ترغیب ایجاد گروه‌های متمرکز بر معلولیت در محیط کار 

گروه هایی که به حمایت از نیازهای خاص خبرنگاران می پردازند یا همکاری و هم‌نشینی خبرنگارانی را که دچار مشکلات مشترک یا مشابه هستند، فراهم می آورند، می توانند نقش و اثر مهم و کارآمدی در تسهیل روابط کاری و ایجاد محیط مطلوبتری برای کار ایفا کنند.

افزودن چنین گروهی به محیط کار رسانه ای یا اتاق های خبر به کارکنان فضایی ویژه برای یادگیری، رشد، و به اشتراک گذاشتن تجربه می دهد. این گروه های همچنین کار را برای طرح مشکلات مربوط به نابرابری در محیط کار با مدیران اتاق های خبر ساده تر می کنند. 


این مقاله ابتدا از سوی موسسه خبرنگاری رنالدز در دانشگاه میزوری منتشر شد. 

تصویر از آنسپلشد، عکاس: Yomex Owo.