راهنمایی‌هایی برای استفاده از اینستاگرام در کار خبر و گزارش

نوشته Luis Assardo
Oct 30, 2018 در شبکه های اجتماعی

گزارش یا داستان اینستاگرامی از ۲ اوت سال ۲۰۱۶ فعال شد و ظرف یک سال شمار کاربران آن به ۳۰۰ میلیون نفر رسید. این نوع شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای فزاینده محبوبیت یافته اند و برای خبر و گزارش مورد استفاده قرار می گیرند. مهم آن است که هنگامی که از اینستاگرام برای انتشار یا تبلیغ گزارش‌تان استفاده می کنید، مطالبی با کیفیت بالا تهیه کنید و مرتب مطلب منتشر کنید. 

استفاده از هشتگ در اینستاگرام چندان موفق یا مورد توجه نیست. در عین حال باید توجه داشت که به رغم آن‌که همه‌ی گزارش‌هایی که در اینستاگرام منتشر می شوند، توجه مخاطبان را جلب نمی کنند،‌ این موضوع به آن معنا نیست که ارزش گزارش‌های اینستاگرامی که کم‌تر به آن‌ها توجه می شود، کم است. 

به این توصیه‌ها برای باکیفیت‌تر و پرمخاطب‌‌تر شدن گزارش‌های ایسنتاگرامی‌تان توجه کنید:

گزارش‌هایی را که تصویر دارند برای ینستاگرام انتخاب کنید

تصویر توجه شمار بیش‌تری از مخاطبان را به خود جلب می کند، به ویژه اگر ۵ تا ۷ تصویر به کار بگیرید. هرقدر تعداد عکس‌هایی که به مطلب‌تان می افزایید، بیش‌تر باشد، تعداد مخاطبانی که داستان یا گزارش اینستاگرام‌تان را تا انتها دنبال می کنند، کم‌تر خواهد شد. بهتر آن است که تصاویر را در ابتدا یا میانه‌ی داستان یا گزارش‌تان به کار ببرید. 

 

خلاصه‌ی خبر را در اینستاگرام منتشر کنید

سعی کنید پنج گزارش برتر یا مهم‌تر روز را در اینستاگرام منتشر کنید، اما هر کدام را همراه با یک تصویر و لینک مختص خودش. 

اخبار فوری

انتشار خبرهای فوری در اینستاگرام توجه مخاطبان را به خود جلب می کند. هنوز آماری از میزان عینی این توجه در دست نیست، اما روشن است که تا اندازه‌ی زیادی برای مخاطبان جالب است. 

اخبار و گزارش‌‌های ویژه 

اخبار و گزارش‌های ویژه‌ی که با کیفیت و محتوای خوب تهیه شده باشند و همراه با اطلاعات دقیق و تصویر ارائه شوند، مورد توجه قرار خواهند گرفت و می توانند موثر باشند. 

در آمریکای لاتین، اینستاگرام هم‌چنان منبع ثانویه‌ی برای انتشار و توزیع اخبار تلقی می شود، اما شمار کاربران فعال آن هر روز در حال افزایش است و از این رو، مهم است که خبرنگاران از این وسیله برای کسب مخاطب بیش‌تر و تعامل با مخاطبان بهره‌ی بیش‌تری ببرند. 

 

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Mat McGee.