خوش بینی سردبیران جهان به آینده روزنامه نگاری

نوشته Dana Liebelson
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

بر اساس یک نظرسنجی بین المللی، اکثر سردبیران درباره آینده روزنامه ها خوش بین هستند و رسانه های نوین را خطری برای موجودیت آن نمی دانند. این نظرسنجی گرایش های جدید در تحریریه ها، رسانه های آنلاین و آگهی های تبلیغاتی مطبوعاتی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که سردبیران و دست اندرکاران آن قدر که بعضی تصور می کنند، به آینده بدبین نیستند.

سازمان تحقیقاتی زاگبی این نظرسنجی را انجام داده است و ۵۲۵ تن از سردبیران ارشد روزنامه های معتبر از سراسر جهان در آن شرکت کرده اند.

این نظرسنجی نشان می دهد که در اکثر روزنامه ها اقدام های جدی در جهت کسب درآمدهای تبلیغاتی دیجیتال و آگهی های آنلاین انجام شده است. روزنامه های آمریکا و کانادا در این خصوص پیشگام هستند. هشتاد و یک درصد از سردبیران در این کشورها گفته اند که تحریریه های آنها چند رسانه ای شده است. این رقم در سایر کشورها ۵۶ درصد بوده است.

با این همه، بسیاری از این سردبیران اذعان کرده اند که در عرصه رسانه با مشکلات فراوانی مواجه هستند: تعداد جوانانی که روزنامه می خوانند کاهش یافته، درآمد روزنامه های اروپایی در ظرف دو سال گذشته حدود ۱۸ درصد افت داشته و تعداد فرصت های شغلی در روزنامه ها به دلیل گسترش رسانه های دیجیتال رو به کاهش بوده است.

این نظرسنجی نشان می دهد که اکثر سردبیران، رسانه های دیجیتال و آنلاین را به دیده چالشی که به طور مستمر در حال تغییر است می نگرند، اما بر این باورند که در نهایت این چالش ها رسانه ها و مخاطب را به سمت وضعی پیش می برد که مخاطبان مدل پرداخت -  برای - اطلاعات را خواهند پذیرفت.

برای مطالعه جزئیات این نظرسنجی روی این لینک کلیک کنید.