خبرنگار برگزیده ماه: کلتسو توبگا

نوشته Naomi Ludlow
Dec 30, 2020 در خبرنگار برگزیده ماه
Keletso Thobega

کلتسو توبگا خبرنگار برگزیده این ماه تلاش می کند که به نحوی بنویسد و گزارش تهیه کند که بر مخاطبانش اثرگذار باشد. گفتگوی آی جی نت را با او اینجا می خوانید. 

توبگا در شهری کوچک در بوتسوانا بالیده است. سیاست های تبعیض آمیزی که او طی دوران کودکی و نوجوانی با آنها مواجه بوده است از سویی، و نابرابری و تبعیض جنسیتی از سوی دیگر پیشینه او را برای خبرنگاری به شیوه ای فراهم آورده است که به او توانایی همراهی و همفکری با مخاطبانش را داده و اکنون می کوشد که در کار حرفه ای اش، اطلاعات حیاتی را پیرامون همان سیاست هایی که خود از آنها رنج برده، در اختیار هم مهینانش بگذارد. او امسال تلاش کرده که به زنان کمک کند تا برای کسب زمین فعالیت کنند و این تلاش را در کار خود انعکاس داده است. 

او برای مبارزه با تجاوز و کوشش برای آگاه کردن زنان از خطر آن نیز فعالیت می کند. 

بیش از ۶۷ درصد از زنان بوتسوانا قربانی خشونت ناشی از جنسیتی هستند، که عددی دو برابر میزان متوسط جهانی آن است. توبگا به دنبال گفت و گو با زنان، دریافته است که به رغم آن که امروز، زنان در کشورش مقام های مدیریتی و دولتی بیشتری از گذشته دارند، خشونت مبتنی بر جنسیت رو به افزایش است.

Keletso Thobega
 کلتسو توبگا

توبگا کار خبرنگاری را در سال ۲۰۱۳ و همکاری با Botswana Guardian بوتسوانا گاردین که یکی از قدیمی ترین نشریات کشور است، آغاز کرد. بعد به Midweek Sun میدویک سان رفت و خبرنگار بخش فرهنگ و هنر شد. 

از راه فرصت خبرنگاری که در وبسایت آی جی نت یافته بود، توبگا جایزه اول بنیاد مرک را برای پوشش خبری کووید-۱۹ و اثرات آن بر جامعه اش دریافت کرد. او بعد از آن برای یک فرصت خبرنگاری در بنیاد تامسون رویترز برگزیده شد، و همچنان برای رویترز کار می کند. او در این جایگاه توانسته است به رم سفر کند و به بررسی موضوعات کشاورزی و اثرات آن بر امور مالی بپردازد. 

Keletso Thobega
 تصویر از کلتسو توبگا

 

توبگا می گوید با آن که کار تهیه گزارش را دوست دارد، کار حرفه ای اش خالی از دشواری نبوده است. او می گوید که به سبب زن بودن در صنعت خبرنگاری، باید بر تهدید و تحقیر و ارعاب غلبه می کرده، به ویژه در ابتدای کار حرفه ای اش. از سوی دیگر، هنگام تهیه گزارش نیز با مشکلات روانی و نگرانی از شرایطش مواجه بوده است. 

برای کنار آمدن با این نوع مشکلات، توبگا خود را ترغیب می کند که کمتر به مشکلات و موانع سر راهش بیاندیشد و می کوشد خود را با فعالیت های آرامش بخش و رفتن به کلیسا آرام کند. او می گوید حرفی که مرتب با خود تکرار می کند، این است: «من نمی توانم منجی همه باشم، اما بهترین کوششم به اندازه کافی خوب است.»

خانم توبگا می کوشد که در کار حرفه ای اش پیشرفت کند و ورود به عرصه های دیگر کار خبرنگاری را نیز تجربه کند. چند توصیه وی برای خبرنگاران تازه کار اینهاست:

- کنجاوی تان را بر تحولات مفید متمرکز کنید.

- به انجام کارتان علاقمند و مشتاق باشید.

- همواره به راه حل بیاندیشید.

- تمرین، کیفیت کارتان را بهتر می کند. 

 


تصاویر مطلب با اجازه کلتسو توبگا منتشر شده است.