خبرنگار برگزیده ماه: ماریانا وربوسکا

نوشته Naomi Ludlow
Dec 1, 2020 در خبرنگار برگزیده ماه
Ukrainian journalist Mariana Verbovska

ماریانا وربوسکا که در اوکراین بزرگ شد، گزیری به جز آن نداشت که پیرامونش را به خوبی دریابد. 

زمین های حاصلخیز اوکراین پنجاه و هفت درصد مساحت آن کشور را در بر می گیرند. کشاورزی بخش مهمی از صنعت اوکراین است، و این سبب توجه ماریانا وربوسکا به محیط اطرافش شد.

او می گوید تغییرات اقلیمی واقعیتی است که زندگی همه را تحت تاثیر قرار می دهد. 

وربوسکا دانش آموخته رشته خبرنگاری است و طی دوران دانشجویی اش در رسانه های خبری کارآموزی می کرد و در دوران کارآموزی، تجارب بسیاری در عرصه خبرنگاری چند رسانه ای کسب کرد و فرصت یافت تا پیرامون محیط زیست و تغییرات اقلیمی نیز مطلب بنویسد. 

خانم وربوسکا خبرنگار چند رسانه ای است که برای نشریاتی گوناگون مطلب می نویسد و بر سیل، خشکسالی، و اثرات آب بر زمین تمرکز می کند. گزارشگری اش بر حس او مبتنی است؛ محیطی که وی از آن گزارش تهیه می کند، از جمله بوها و رنگ های آن، که در گزارشش منعکس می شود. 

Mariana Verbovska

وربوسکا در یکی از گزارش های تازه خود بر یک کشاورز اوکراینی تمرکز کرد که در پی از دست دادن همه محصولات کشاورزش اش در بهار، به زندگی اش پایان داد. از بین رفتن محصولات کشاورزی این کشاورز به سبب تغییرات اقلیمی روی داده بود. 

گزارش های ماریانا وربوسکا هم اثرات منفی تغییرات اقلیمی را پوشش می دهند و هم زیبایی های طبیعت را. 

چکیده ای از گفت و گوی آی جی نت را با خانم وربوسکا اینجا می خوانید.  

 

آی جی نت: چطور می توانید روایت خود هنگام گزارشگری از دیگر خبرنگاران محیط زیست متمایز کنید؟

ماریانا وربوسکا: تجربه به من نشان داده که بخش مهمی از این نوع گزارشگری ارتباط با دانشمندان و کارشناسان این حوزه است. آنها اغلب اطلاعاتی دارند که دیگران از آن آگاه نیستند که سبب غنای گزارش می شود. دانشمندان فرصت یا منابع لازم برای نوشتن گزارش های زیست محیطی ندارند اما خبرنگاران می توانند در این راه به آنها کمک کنند.

نکته مهم در مورد نقل قول کردن از دانشمندان و متخصصان آن است که خبرنگاری که روی گزارش کار می کند، مطلب و محتوای آن را به خوبی درک کند و مراقب باشد که سوءتفاهمی در دریافت یا انعکاس مطلب در گزارش پیش نیاید. 

Mariana Verbovska

 انجام گفت و گوهای مجازی به جای حضوری چه اثری بر کار شما گذاشته است؟

جوانب مثبت و منفی دارد. گاهی دشوار است که با افراد مشهور مصاحبه کنم چون به شدت گرفتارند اما این روزها ممکن است فرصت بیشتری داشته باشند. اما در کل گفت و گوی حضوری را ترجیح می دهم چون حس بهتری دارد، پوپاتر است و امکان انتقال حالات و احساسات افراد نیز حین گفت و گو وجود دارد؛ کاری که در گفت و گوهای مجازی میسر نیست. 

آی جی نت چگونه به شما کمک کرده است؟

از راه آی جی نت بود که موفق شدم یک فرصت خبرنگاری سه ماهه را در انستیتو علوم انسانی وین بگذرانم. طی آن مدت بر تغییرات اقلیمی اندکی پژوهش کردم و همه وقتم را صرف آن کردم که جعبه ابزاری برای خبرنگاران بسازم که راه هایی برای پرداختن به تغییرات اقلیمی به شیوه ای همه فهم نشان می دهد. 

از همین طریق بود که متوجه شدم شماری نهاد قوی دولتی در اوکراین فعالند که موضوع محیط زیست و تحولات تغییرات اقلیمی را پوشش می دهند و به تقویت موضع اوکراین هنگام انجام مذاکره برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و گرمایش جو  زمین کمک می کند. 

ایجاد ارتباط بین کسانی که بر تغییرات اقلیمی تمرکز می کنند، مثل فعالان زیست محیطی، با کسانی که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند، مثل ساکنان صدها شهر و روستای اوکراین، اهمیت فراوان دارد. 

این کاری است که هر خبرنگار محیط زیست باید هنگام تهیه هر گزارش انجام دهد. تعامل با ساکنان محلی اهمیت فراوان دارد، چون مردم لزوما رابطه میان تغییرات اقلیمی و سیل یا خشکسالی را به درستی درک نمی کنند. 

Mariana Verbovska

توصیه تان برای علاقمندان خبرنگاری عرصه محیط زیست چیست؟

به نظرم یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه کنند آن است که از به کارگیری شیوه های جدید نهراسند و شجاعانه رفتار کنند و هدفشان روشن باشد. خبرنگار بودن و تمرکز بر تغییرات اقلیمی به معنای آن نیست که باید دانشمند باشید یا همه چیز را درباره تغییرات اقلیمی بدانید. اگر خبرنگار هستید، می توانید رابطی میان دانشمندان و مخاطبانتان باشید.  


نشر تصاویر با اجازه ماریانا وربوسکا.