توصیه هایی برای تهیه گزارش از واکسن کرونا، تردیدها و اطلاعات غلط

نوشته Josephine Chinele
Oct 15, 2021 در خبرنگاری از کووید-۱۹
vax

 موجی از اطلاعات غلط یا جعلی پیشبرد کار واکسیناسیون را در بسیاری از کشورهای جهان با مانع مواجه کرده است. این درحالی است که توزیع واکسن و انجام واکسیناسیون می تواند بسیاری از نقاط جهان را به زندگی عادی برگرداند. 

طی وبینار اخیر مرکز بین المللی خبرنگاران در این باره، تارا هیل، خبرنگار مستقل حوزه دانش و تندرستی و تحلیلگر ارشد انجمن خبرنگاران تندرستی و بهداشت، رهنمودهایی را برای تهیه گزارش دقیق و موثر از واکسن به خبرنگاران ارائه کرد. وبینار را به زبان انگلیسی اینجا می توانید ببینید و چکیده نکات مهم آن را نیز می توانید به فارسی در این مطلب بخوانید. 

وبینار به انگلیسی:

 

چکیده نکات مهم وبینار از زبان خانم هیل:

از انعکاس نظر «هر دو طرف» (موافق و مخالف واکسن) بپرهیزید

از طرح یا تکرار اطلاعات غلط یا جعلی به بهانه مطرح کردن نظرات دو طرف موضوع بپرهیزید. 

در گزارشتان به مستندات و توضيحات علمی بپردازید و از ارائه اظهار نظر شماری که با دلایل غیرعلمی با واکسیناسیون مخالفند بپرهیزید.

از منابع و افراد معتبر برای نقل قول بهره ببرید. از خبرگزاری های حوزه دانش و تندرستی استفاده کنید و از مسئولان بهداشت نقل قول کنید. 

از کسانی نظر بخواهید و با کسانی مصاحبه کنید که متخصص بیماری های عفونی یا ایمن سازی یا شفاف سازی واکسیناسیون هستند. از کارشناسان با دقت نقل قول کنید. 

​​​​​​با مفاهيم پژوهش پزشکی آشنا شوید 

درک و دریافت اثرگذاری و میزان مصونیت واکسن ها هنگام تهیه گزارش پیرامون واکسیناسیون مهم است. باید با مفاهیمی چون میزان اثرگذاری واکسن ها در مراحل آزمایشی و میزان ایجاد مصونیت آنها در افراد جامعه کاملا و دقیقا آشنا شوید. پیش از تهیه گزارش، خود را با اصطلاحات، واژگان و مفاهیمی که به پیشگیری، عفونت، بیماری، بیماری شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ مربوطند، کاملا آشنا کنید. 

نقل اطلاعات مطالعات یا یافته های پزشکی به مضمون نیاز دارد. اگر به نتیجه ای بحث انگیز برخورد می کنید، اطمینان حاصل کنید که سخن پژوهشگران را به درستی و دقت نقل می کنید. این کار می تواند برای شناخت نشانه های غرض ورزی ایدئولوژیک، سرمایه گذاری مالی بر گسترش نظرات غلط یا غیردقیق، و کیفیت پژوهش ها به شما کمک کند. 

در مورد داده ها نیز دقت، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به سادگی می توان اعداد و ارقام بزرگ را انتزاعی تصور کرد. گزارشهایتان را مملو از اعداد و ارقام نکنید و همواره در این موارد به نظر دانشمندان اتکا و مراجعه کنید. 

از احساسی کردن گزارش هایتان اجتناب کنید 

وقتی از تصویر استفاده می کنید، از نشان دادن تصاویری چون نمای نزدیک یک سوزن بزرگ تزریق واکسن خودداری کنید. 

به جای احساسات، به واقعیات، داده ها و یافته های علمی استناد کنید. 

موارد و نشانه های کارکرد و اثرگذاری واکسن را از پژوهشگران و پزشکان نقل کنید. 

با واقعیات و داده های دقیق به میزان اثرگذاری و قوت و ضعف واکسن ها بپردازید. 

هنگام تهیه گزارش از تردید در تزریق واکسن، دقت کنید 

هنگامی که به کسانی اشاره می کنید که نمی خواهند واکسینه شوند یا در برابر واکسینه شدن مقاومت می کنند، مراقب نوع ادبیاتی که به کار می برید، باشید. بی حرمتی کردن، به سخره گرفتن، یا تحقیر کردن عقیده یا عملکرد افراد، آنها را از تصمیمشان منصرف نمی کند. به باورهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه و آموخته های آنها احترام بگذارید و به جوانب و ابعاد گوناگون مقاومت در برابر واکسیناسیون یا اکراه نسبت به تزریق واکسن توجه کنید. 

وقتی به عدم دسترسی اشاره می شود، منظور تنها عدم دسترسی به خود واکسن نیست، بلکه عدم آگاهی نیز هست. با انتقال اطلاعات، این دسترسی را ممکن کنید تا وظیفه تان را به خوبی انجام داده باشید. متوجه نوع واژگانی که به کار می برید، باشید و آنها را با دقت انتخاب کنید. 

به اطلاعات غلط یا جعلی تریبون ندهید 

اطلاعات غلط یا جعلی را حتی برای اصلاح آن در گزارشتان به کار نبرید که سبب گمراهی یا به اشتباه افتادن خوانندگان یا مخاطبانتان نشوید. 

یافته های علمی و داده های دقیق و موثق را از نظرات مردم و گفته های عام تفکیک کنید.

اگر مطلب یا سرمقاله می نویسید لحن و شیوه نوشتارتان را بی طرف نگاه دارید.

اگر مصاحبه می کنید، سعی کنید اطمینان یابید که کسانی که پزشک یا عضو جامعه بهداشت نیستند، به خوبی از یافته های پژوهشی پزشکی آگاهند. 

مرتب به واقعیات و مستندات استناد کنید. 

محور کوشش و هدفتان از تهیه گزارش باید افزایش آگاهی مردم باشد. 


تصویر از CDC، در آنسپلش