بررسی شبکه جدید پوشش اخلاقی در مورد مهاجرت

نوشته Sam Berkhead
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

بحران آوارگان سوریه یکی از عمده ترین اخبار سال ۲۰۱۵ بوده است، اما تنها خاورمیانه و اروپا نیستند که درگیر مهاجرت عظیم مهاجران هستند.

شبکه روزنامه نگاری اخلاقی یا ایی. جی. اِن، جدیدترین گزارش خود را با عنوان «داستان های تکان دهنده»‌ با هدف روشن کردن  نقش رسانه ها در مسئله مهاجرت منتشر کرده است. این گزارش که همزمان با روز جهانی مهاجران منتشر شده، به بررسی پوشش رسانه ها از مهاجرت در ۱۴ کشور جهان می پردازد.

برخی از نتایج این گزارش به قرار زیر است:‌ رسانه ها در پوشش خبری آوارگان و مهاجران اشتباتی شده اند از جمله این که در سال ۲۰۱۴ به پوشش بحران آوارگان سوری  نپرداختند، پس از آن سخنان ضد مهاجرت رهبران سیاسی آمریکا و اروپا را به طور وسیع پخش کردند،  و اطلاعات دقیق و قابل اتکاء درباره بحران آوارگان فراهم نیاوردند، و به اغراق و جنجال آفرینی ادامه دادند.  

علیرغم این نقاط ضعف، ایدن وایت، مدیر ایی. جی. اِن، گفت که نمونه هایی  هم  وجود دارند که خبرنگاران  حس همدردی که مهاجران  سزاوار آن هستند نشان داده اند، و این نمونه ها باید الگو شوند.       

وایت در یک بیانیه مطبوعاتی چنین گفت:‌«در سراسر جهان،  اغلب پوشش رسانه ای  به طور سیاسی هدایت می شود و خبرنگاران پیرو دستور جلسه ای هستند که از ادبیات غیردقیق ورایج استفاده میکنند.. اما مواردی هم وجود دارد گزارشها  آمیخته به انسانیت، همدردی، و تمرکز بر رنج آنهایی است که درگیر دشواری هستند.»

با توجه به این نکات، نویسندگان این گزارش ۱۰۰ صفحه ای، برای خبرنگارانی که مهاجرت را پوشش می دهند، توصیه هایی دارند:‌

حفظ محتوای اخلاقی

از آنجا که مهاجران و آوارگان اغلب اقلیتی آسیب پذیر هستند، به سادگی قربانی مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه می شوند. برای مبارزه با کلیشه های زیانبار و کمک به خوانندگان برای درک  پیچیدگی های مهاجرت، گزارش ایی. جی. ان پیشنهاد می کند که مبانی دقت، استقلال، بی طرفی، انسانیت، و پاسخگویی، هنگام تهیه گزارش رعایت شوند.

اِعمال استانداردهای اتاق خبر برای پوشش خبری مهاجرت

ارگان های خبری باید کدهای دقیق خبرنگاری را به کار گیرند، کدهایی که بهترین شیوه تهیه گزارش از مهاجران را در برمی گیرد. برای اطمینان یافتن از بهترین شیوه ارائه گزارش، ساختار درونی نهادهای خبری باید به دقت بررسی شود. توصیه می شود که انجمن های خبری و اتحادیه های خبرنگاران نیز به همین شکل عمل کنند.

تعامل با مخاطبان-- و با خود مهاجران

خبرنگاران باید با فعالان مهاجرت، گروه های آوارگان، و نهادهای غیردولتی در تماس باشند تا بتوانند پوشش خبری خود را افزایش دهند. این افراد و نهادها می توانند اطلاعات و مطالب بیشتری برای تهیه گزارش در اختیار خبرنگاران قرار دهند. خبرنگاران همچنین می توانند در میان مخاطبانشان اطلاعات مهمی در مورد مهاجرت بیابند.

به چالش کشیدن سخنان نفرت آلود

جلوگیری از انتشار زبان نفرت در رسانه ها، وقتی این نوع سخنان توسط چهره های شاخص سیاسی ایراد می شود، دشوار است. همزمان، سخنان توهین آمیز درباره آوارگان یا مهاجران ارزش خبری ندارد: نکته ای که به یاد داشتن آن برای خبرنگاران مهم است. گزارش ایی. جی. اِن پنج نکته در مورد سخنان نفرت آلود دارد که به اتاق های خبر کمک می کند بهتر درک کنند که چه وقت از بازتولید ادبیات زیانبار دور بپرهیزند.

مطالبه کردن دسترسی به اطلاعات

دست آخر این که راهنمای ایی. جی. اِن. تصریح می کند که خبرنگاران و نهادهای خبری باید برای تضمین دسترسی شان به اطلاعات پیرامون مهاجران تلاش کنند، چون تهیه گزارش از مهاجرت بدون دسترسی به اطلاعات معتبرغیرممکن است. پایگاه های خبری و اتحادیه های خبرنگاران باید به طور مرتب با مسئولان و نهادهای دولتی و پلیس دیدار کنند تا از امنیت جانی خبرنگاران و دسترسی آنها به اطلاعات مطمئن شوند.

وایت می گوید: «بحران آوارگی برطرف نخواهد شد. نیاز به اطلاعات مفید و معتبر در مورد پیچیدگی های مهاجرت، هیچ گاه به اندازه امروزحس نشده است. اما برای رفع این نیاز، چنانکه این گزارش نشان می دهد، باید حرفه خبرنگاری را تقویت کنیم.

 

تصویر با اجازه فلیکر و بنیاد کمک های انسانی آی. اچ. اچ منتشر شده است.