بررسی تعدیل نیرو در وبسایت محبوب بازفید و نهادهای مشابه آن

نوشته Laura Hazard Owen
Jan 25, 2019 در خبر‌نگاری دیجیتال
BuzzFeed

وبسایت خبری بازفید حدود دویست و بیست شغل را در تحریریه‌اش حذف می کند که به تعدیل پانزده درصد از نیروی کارش منجر شده است.

جونا پرتی، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران بازفید، گفته است که میزان درآمد این وبسایت به قدر کافی نیست و سودآوری آن کم‌تر شده که سبب خواهد شد که ارزش آن نیز نسبت به ارزشی که سه سال پیش برای آن تخمین زده شده بود، کاهش یابد.

بازفید دو سال پیش هم یکصد و ده تن از کارمندان خود را مشمول تعدیل نیرو کرد. و بازفید تنها نیست، چندین وبسایت مشهور و شناخته شده‌ی دیگر هم طی سال اخیر همین کار را کرده اند. علاوه بر آن‌ها، رسانه‌های قدیمی‌تری چون روزنامه‌ی یو اس ای تودی و اخبار بامدادی دالاس هم شماری از نیروهای خود را تعدیل کردند.

این در حالی است که کیفیت کار خبرنگاری در بازفید قابل اعتنا بوده است، به طوری که بازفید حتی در میان برگزیدگان مرحله‌ی پیش از بخش نهایی رقابت برای کسب جایزه‌ی ادبی پولیتزر بوده است.

تنها حدود یک سال و نیم پیش بود که بازفید صد و هشتاد و پنج خبرنگار استخدام کرد، اما تنها ظرف شش ماه پس از آن جریان استخدامی، تعداد موارد اعلام نیاز خود به کار را به تنها یک مورد رساند، و چند ماهی پس از آن، شروع به تعدیل نیرو کرد. 

دشوارترین و هراس انگیزترین بخش جریان تعدیل نیرو در بازفید آن است که تعیین دقیق آن‌چه سبب مشکلات آن شده یا سیاست‌های نادرست آن، آسان نیست. راهبردهای خبرنگاری در این راستا از اهمیت خاصی برخوردارند، اما الگوهای درآمدزایی، تصمیم‌ها و تدابیر اقتصادی، و اولویت‌های سیاستگذاری هم در میان موارد مهمی هستند که می توانند برای نشریات، به ویژه نشریات خبری دیجیتال در دنیای امروز، سرنوشت ساز باشند.

 


تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Tech in Asia