برای مبارزه با اطلاعات غلط، بر گزارشگری در محل تمرکز کنید

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی

 

یکی از راه‌های مبارزه با اطلاعات جعلی یکی از موارد تمرکز دنیای خبرنگاری بوده است اما پنلی در International Journalism Festival به این نتیجه رسیده که رازهای مبارزه با اطلاعات غلط و جعلی در تهیه‌ی گزارش‌هایی با کیفیت برتر و در محل وقوع رویداد یا حادثه‌ی خاص است. 

یکی از سخنرانان و اعضای پنل در این جشنواره، گالینا تیموچنکو، سردبیر یک وبسایت خبری لاتویایی به نام Meduza بود که گفت ترجیح می دهد رویکرد حضور در محل و به کارگیری شیوه‌های غیر تهاجمی را به خبرنگارانی که با او کار می کنند، توصیه می کند. مدوزا با بالا گرفتن جنگ اطلاعاتی میان روسیه و غرب، برای صیانت از اصالت خبرنگاری، به کارگیری رویکرد مسالمت آمیز خود را ادامه می دهد. مدوزا تمرکز بسیاری بر خبرنگاری در محل دارد، و خبرنگاران خود را برای تهیه‌ی گزارش به متروک‌ترین نقاط روسیه می فرستد.

Natalia Anteleva نتالیا انتلیوه که سردبیر و مدیر Coda Story است، با این رویکرد موافق است. او می گوید: «ما باید دست از مبارزه با اطلاعات جعلی بکشیم و شروع به انجام پوشش خبری بکنیم.» او توضیح داد که گزارشگری آهسته و در محل، امکان تهیه‌ی گزارش‌های خوب و پرمحتوا را فراهم می کند. او می گوید نکته‌ی دیگری که با خبرنگاران در میان گذاشته، آن است که باید به جای باور کردن حرف سیاستمداران، خود وارد عرصه‌ی کار شوند و به محل بروند تا از صحت مسائل گوناگون اطمینان حاصل کنند. 

این رویکردی است که یکی از سردبیران دیگر Coda به نام Simon Ostrovsky سیمون اوستراوسکی به کارگرفت. او به دنبال صحبت یک سرباز روس بی توجه و بی مسئولیت، شواهدی را از حضور نظامی روسیه در اوکراین نشان داد. اما اصل موضوع آن است که واقعیت چنین مطالبی در ورای بخش‌های سطحی آن نهفته است. خانم تیموچنکو می گوید: «روسیه کشور داستان‌های ناگفته‌ی بسیار است و مردمان واقعی و قهرمانان حقیقی بسیاری دارد.»

 تیموچنکو که به دنبال فشار و محدویت در روسیه اکنون در خارج از آن کشور به سر می برد، مدوزا را در سال ۲۰۱۴ بنیان نهاد. امروز مدوزا به عنوان یکی از معتبرترین منابع اطلاعات پیرامون وقایع و رویدادهای روسیه اعتبار دارد. 

تیموچنکو می گوید: «اتحاد شوروی دهه‌هاست که به تولید اخبار جعلی مشغول است. ما همه زندگی‌مان در محیطی به سر برده‌ایم که سرشار از دروغ است. بی تفاوتی و بی احساسی مخاطبان‌مان نتیجه‌ی همین موضوع است: مردم هیچ چیز را باور نمی کنند.» او معتقد است که اطلاعات غلط یا ناقص بسیاری پیرامون روسیه در غرب وجود دارد، و نقش روسیه در غرب مبالغه می شود، به ویژه در خصوص دخالت در انتخابات.

Andrei Soldatov اندری سالدت‌اوف، که یک خبرنگار تحقیقی و کارشناس امنیت روسیه است، می گوید: «کرملین دست کم در یک زمینه موفق بوده است: این که ما را به سخن گفتن به زبان خود واداشته است، زبان تهدید و امنیت اطلاعات». این، اشاره‌ای است به سیاستمداران غربی و کارشناسان رسانه‌ای که ادبیات مربوط به اطلاعات جنگ را بازگو و منعکس می کنند، که تهدیدی جدی برای خبرنگاری مستقل و مبتنی بر واقعیت است. 

 

Main image CC-licensed by Pixabay via Ehrecke.