کاربران لوح های الکترونیک چگونه خبر می خوانند؟

نوشته James Breiner
Oct 30, 2018 در خبر‌نگاری دیجیتال

لوح های الکترونیک به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از وسایل پر کاربرد برای دسترسی به اخبار هستند.

بررسی ها نشان می دهد، نحوه مطالعه اخبار به وسیله کاربران لوح های الکترونیک بسیار شبیه به خوانندگان روزنامه است. به عبارتی آنها با آرامش و در حال استراحت اخبار را بر روی ابزاری مانند آیپد مطالعه می کنند، در حالی که کاربران گوشی های همراه، اخبار را با عجله و سرعت می خوانند.

بر اساس مطالعه صورت گرفته به وسیله موسسه پوینتر)، کاربران لوح های فشرده قبل از این که به سراغ خواندن یک مطلب خاص بروند، به طور متوسط به ۱۸ مطلب دیگر نگاه می اندازند.

بعضی از دیگر یافته های این مطالعه عبارتند از:

  • کاربران لوح های الکترونیک به طور متوسط ۹۸ ثانیه وقت صرف خواندن نخستین مطلب می کنند. نویسندگان و سردبیران باید مطالب خود را به گونه ای تهیه کنند که خواندن آن به وقت کمتری از این میزان نیاز داشته باشد.

  • بیشتر کاربران هنگام مطالعه اخبار در لوح های الکترونیک ترجیح می دهند این وسیله را به طور افقی نگه دارند.

  • حدود ۶۱ درصد از کاربران لوح های الکترونیک در حین مطالعه با این دستگاه، به طور مداوم با صفحه نمایشگر بازی می کنند، نوشته ها را بزرگ و کوچک می کنند و متن را بالا و پایین می برند.

لوح های الکترونیک وسایل جدیدی هستند و افزایش علاقمندی به آنها باعث افزایش توجه ناشران به آنها شده است. با این که دست اندرکاران هنوز در حال تجربه اندوزی درباره کاربرد این وسایل هستند، به مطالعات بیشتری در این باره نیاز است.