پدیده‌ی به نام «خبرنگاری زنده» ویژه‌ی عکاس-خبرنگاران

نوشتهMandla Chinula
Sep 1, 2017 در خبرنگاری چند رسانه ای

آی جی نت با Florence Martin-Kessler مصاحبه کرده که یکی از بنیانگذارن نشریه‌ی است به نام Live Magazine. این نشریه که مقر آن در پاریس است، به خاطر قالب زنده‌ی یک شبه‌اش توجه جهان را به خود جلب کرده است. این شیوه، به خبرنگاران اجازه می دهد تا گزارش‌های منتشر نشده را در برابر مخاطبان به روی صحنه ببرند. 

یکی از فرصت‌هایی که خبرنگاری زنده برای خبرنگاران به ارمغان آورده، امکان نشان دادن عکس‌های منتشر نشده است که هر عکاسی ممکن است هزاران از آن‌ها را داشته باشد. 

نمونه‌ی این نوع خبرنگاران، Jerome Delay، عکاس ارشد اسوشیتدپرس در آفریقاست که توانست بسیاری از تصاویر خود را از گزارشی که موضوع خشنی داشت و نتوانسته بود همه‌ی تصاویر آن را منتشر کند، به نمایش بگذارد.  Florence Martin-Kessler, که این نشریه (Live Magazine) را اداره می کند، می گوید مجموعه‌ی از عکس، متن، و گزارش‌گری تعاملی، بهترین شیوه‌ی داستان گویی این نشریه با استفاده از عکس‌های خاص است. او می گوید که تا پایان سال جاری، بیش از ۲۵۰ داستان فراهم خواهند آورد و ۲۸ نمایشگاه عمومی برگزار خواهند کرد، به ویژه چون حکایت‌های تصویری بخش ضروری از کاری است که آن‌ها انجام می دهیم. 

خانم کسلر به این نکته اشاره کرد که خبرنگاری تعاملی چقدر مهم و اثرگذار است، و اگر همراه با موسیقی زنده باشد تا چه اندازه بیش‌تر اهمیت و اثر می یابد. گاهی حکایت‌های بدون کلام داریم، گاهی داستان‌های همراه رقص و تصویر. کاری که ما نمایش می دهیم، ترکیبی است از صدا و تصویر، یا کلام و تصویر.

خانم کسلر می گوید برای نشریه‌اش، تصویر اثرگذارتر از ویدیوست. گاهی می توانند این تصاویر را در سه جهت مختلف به نمایش بگذارند که ۳۶۰ درجه نیست، اما خیلی خوب است. او می گوید کارهایی هم با یک تصویر انجام داده اند که یک تصویر در یک سوست و نویسنده داستانی را باز می گوید که ورای تصویر دیگری است که به نمایش درمی آید.

با این حال، مشکل آن است که بسیاری از حکایت‌ها خبرنگاران مورد حمایت مالی سرمایه گذاران قرار نگرفته اند. او می گوید: «Pop-Up Magazine که در آمریکا مستقر است، و Visa pour l'Image که فرانسوی است، در این راستا فعالیت‌هایی کرده اند و موفق هم شده اند.» نمایشگاهی از این نوع آثار در ماه سپتامبر در پاریس برگزار خواهد شد.

 

تصویر از فلیکر، با مجوز benswing. تصویر دوم: Jerome Delay، انتشار تصویر با اجازه Nieman.