همه گیری کرونا، عامل تمرکز بر کمک به دوام رسانه های زیمبابوه

نوشته Lungelo Ndhlovu
Jul 12, 2021 در تداوم فعالیت رسانه ای
Dashboard with business metrics

توجه به پایداری رسانه ای همواره چالش انگیز بوده، به ویژه در دوران همه گیری کرونا. در حالی که نهادهای رسانه ای زیمبابوه در حال جست و جوی طرح های نوین رسانه ای هستند و برای گرفتن کمک به دولت نیز روی‌ آورده اند، چالش های آنها تنها مالی نیست بلکه به عرصه های دیگر نیز گسترش یافته است. 

Samm Farai Monro سام فرایی مونرو، مدیر خلاقیت نهاد رسانه ای زیمبابوه ای به نام Magamba Network یا شبکه ماگامبا می گوید اثرات و پیامدهای همه گیری کرونا بر خبرنگاری در زیمبابوه بسیار عمده بوده است، به ویژه از آن رو که همه محتوای رسانه ای را به ناگزیر و به سرعت دیجیتال کرد. 

اما چالش های رسانه ها و نهادهای خبری زیمبابوه در پی همه گیری ویروس کرونا،‌ به گذار ناگزیر آنها به شکل دیجیتال منتهی نمی شود. Nigel Nyamutumbu نایجل نیاموتومبو که مدیر برنامه های نهادی رسانه ای به نام Media Alliance of Zimbabwe (اتحاد رسانه ای زیمبابوه) است که نهادی است که ائتلافی را از رسانه های خبری آن کشور شکل می دهد، می گوید که آسیب های رسانه ای در پی شیوع کرونا بیش از همه سبب کوچک شدن نهادهای خبری و تعدیل کارکنان رسانه ای شده است. تیراژ، آگهی، و شمار خواننده یا میزان آبونمان نشریات، نشانگر این کوچک شدن و تعدیل هستند و وضعی نگران کننده را برای فضای رسانه ای ایجاد کرده اند. 

این شرایط مختص زیمبابوه نیست، بلکه گریبان رسانه ها، نشریات و حتی وبسایت های بسیاری از کشورهای جهان را گرفته است. 

در زیمبابوه نیز مانند شماری دیگر از کشورها، دولت برای نهادهای خبری کمک مالی ویژه دوران همه گیری کرونا در نظر نگرفت و این، چالش های رسانه ها را دوچندان کرد و راهی باقی نگذاشت به جز آنکه مدیران و گردانندگان رسانه ای در پی آن باشند که چگونه می توانند از فضای دیجیتال برای رسانه هایشان کسب درآمد کنند؛ کاری که کارشناسان و مدیران رسانه ای معتقدند اگر هنوز انجام نشده، باید به سرعت اولویت یابد. 

مونرو می گوید برای پایداری و حفظ موقعیت در فضای تازه کنونی که با گذشته فرق فاخشی دارد، یکی از مهمترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت دادن به فضای مجازی و رسانه های دیجیتال است و این، مستلزم یافتن راه تازه و نوآوری های تازه ای در رویکرد نسبت به گزارش کردن اخبار است، به خصوص به این علت که مردم -- مصرف کنندگان و مخاطبان خبر -- نیز به شیوه تازه دریافت خبر و کاربری رسانه ای خو کرده اند و دستیابی به اطلاعات را عمدتا از راه فضای مجازی انجام می دهند. 

یکی از هماهنگ کنندگان جامعه ملی سردبیران زیمبابوه گفت که اغلب نهادهای خبری آن کشور طرحی برای مقابله با چالش های ناشی از همه گیری کرونا نداشته اند و اکنون با پیچیدگی های فراوانی مواجه شده اند، که عمده آنها مالی هستند و ناشی از کمبود بودجه.

Monica Mutsvangwa مونیکا موتسوانگوا، وزیر اطلاع رسانی و ارتباطات زیمبابوه، نیاز رسانه های آن کشور به کمک بیشتر را تایید کرده است و گفته است که دولت شورش به حمایت از رسانه ها به عنوان بخشی از خدمات ضروری کشور متعهد است و به خبرنگاران اطمینان داد که این موضوع، از زمان همه گیری کووید- ۱۹ در میان اولویت های دولت قرار گرفته است. 

با این وصف، حرفه ای های عرصه خبر و رسانه معتقدند که دولت باید تلاش بیشتری برای قرار دادن منابع و سیاست های مفید و کارآمد برای رویارویی با چالش های ناشی از همه گیری اخیر به کار بندد و دولت است که مهم ترین و اثرگذارترین وظیفه را، به ویژه از راه اصلاح یا دست کم ایجاد تغییر در ساختار مالیاتی زیمبابوه به عهده دارد. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Stephen Dawson