نو آوری در خبرنگاری جهت کارآفرینی

نوشته James Breiner
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

استادان روزنامه نگاری به مرور خود را با واقعیت های دشوار بازار کار حرفه روزنامه نگاری وفق داده اند. دانشجویان کلاس های آنها بعد از فارغ التحصیل شدن در تقلای پیدا کردن کار در صنعتی هستند که ده سال است مرتب تعدیل نیرو می کند.

به همین دلیل است که دانشگاه ها به دانشجویان مهارت های جدیدی یاد می دهند، مثل توانایی تولید چند رسانه ای، مدیریت اجتماعی، مدیریت و تصویرسازی داده، گزارشگری سنتی، نوشتن و  مهارت های تولید سمعی- بصری.

آنها همچنین به یافتن مدل های جدیدی برای کار در جامعه می پردازند. در حالی که شرکت های بزرگ و سنتی رسانه ای با کوه بدهی و کاهش درآمد مواجهند، دانشگاه ها در تلاشند تا به یافتن و ابداع راه هایی جدید برای خبرنگاری در عصر دیجیتال بپردازند.

یک گروه که در فیس بوک برای آن ایجاد شده که ابداع و کارآفرینی رسانه ای را گسترش دهد، تاکنون ۸۰۰ عضو پیدا کرده است. دانشکده خبرنگاری دانشگاه شهر نیویورک City University of New York  یاCUNY روز ۱۵ ژوییه امسال سومین نشست خود را برای استادان این رشته برگزار کرد. جف جارویزJeff Jarvis و جرومی کاپلان Jeremy Caplan پیشروان این راه بوده اند .

یک مدل واحد وجود ندارد

نظرسنجی استادان خبرنگاری که توسط جان شافر Jan Schaffer برای مرکز کارآفرینی خبرنگاری تو-نایت Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism تهیه شده، به این نتیجه رسیده که دانشکده های خبرنگاری راه های متعددی را برای آموزش ابداع و کارآفرینی درعرصه خبرنگاری در پیش گرفته اند. او می نویسد:

«بزرگترین گروه در میان ۸۵ نفری که به پرسش های نظرسنجی ما پاسخ دادند، کارآفرینی در مطبوعات را بر اساس نیاز خبرنگاران تعریف کرده اند: ۴۱ درصد گفتند می خواهند به دانشجویان کمک کنند تا وارد کاری شوند که خودشان ایجاد کرده اند، و از راه روزنامه نگاری کسب درآمد کنند، یا کسب و کاری راه بیاندازند که آنقدر درآمدزا باشد که بتواند ادامه پیدا کند.

تنها تعداد انگشت شماری از پاسخ دهندگان (بیست درصد از آنها) یا ۱۷ تا از ۸۵ پاسخ دهنده، بر مخاطبان تمرکز کردند و کارآفرینی در مطبوعات را منطبق بر تعریف کریستین کلی Clay Christensen از نوآوری نامتعارف خواندند.Clay Christensen استاد دانشگاه هاروارد است، و تعریف او از این نوع نوآوری، آن است که باید گونه ای از کارآفرینی را در عرصه روزنامه نگاری تعریف کرد که شغلی را تعریف کند که مردم ملزم به انجام دادن آن باشند، بعد راه حل یا خدمات آن را به مخاطب ایجاد کرد.»

نتایج این نظرسنجی تناقض میان خبرنگاری را به عنوان بخشی از خدمات عمومی جامعه و حرفه ای درآمد زا که باید درآمد مداوم داشته باشد، نشان داد.

قبل از نفوذ دنیای مجازی به صنعت رسانه، اغلب دانشگاه ها خبرنگاری و تبلیغات بازرگانی را به عنوان اصولی جداگانه تدریس می کردند. اما عصر دیجیتال، این مرزها را در هم شکسته است.

کارآفرینیِ خبرنگاری در اسپانیا

در اسپانیا، علاقه به این نوع برنامه های آموزشی به مرور بیشتر شده است. در ژوئن سال ۲۰۱۴، استادان دانشگاه  CUNY در جلسه ای شرکت کردند که توسط خوان لویی مانفرید Juan Luis Manfredi ترتیب داده شده بود که استاد دانشگاه دو کاستیلا لا مانچا Universidad de Castilla-La Mancha است. نام این نشست، کارآفرینی خبرنگاری: امید جدیدEntrepreneurial Journalism: The New Hope بود. ۲۵ استاد ارتباطات در این نشست به بررسی اهمیت شیوه های جدید و گنجاندن آن در دروس دانشگاهی پرداختند. نتیجه بحث های این نشست، در کتابی گردآوری شد که مجموعه سخنرانی های نشست را در بردارد.

تعداد شرکت کنندگان این نشست سال گذشته دوبرابر شد، و در ماه سپتامبر امسال این گروه، نشست دوروزه ای برگزار با همین موضوع خواهند کرد به نامنوآوری و خبرنگاری: مهارت های حرفه ای جدید Innovation and Journalism: The New Professional Skills .

یک گذار پیچیده

برای سردبیران، نویسندگان، و تهیه کنندگان امروزی غیرممکن است که توسعه مخاطب و درآمدزایی از حرفه خبرنگاری را به عهده دو گروه کارمند مجزا بسپرند. برای بعضی خبرنگاران، مشکل است بپذیرند که معلومات مخاطبان بیش از آنهاست. چنانکه همکارم خوزه لویی اریالا Jose Luis Orihuela نوشته است:‌«جوامع از رسانه ها مهمترند.»

پس دانشکده های خبرنگاری موقعیت فوق العاده ای را برای شرکت در ایجاد خبرنگاری عصر دیجیتال و یافتن راه هایی برای تأمین هزینه های آن فراهم می آورند. این فرایند، برای دانشگاه ها پیچیده است، چون مراحل اداری کار آنها همیشه با تغییرات سریع بازار هماهنگ نیست.

چند سال پیش، فهرستی از هشت برنامه پیشرو در خبرنگاری کارآفرین تهیه کردم. امروز، این فهرست خیلی طولانی تر است، اما  هنوز می کوشیم راه هایی را برای ایجاد رسانه های پایدار پیدا کنیم که خدمات بیشتری به جوامع ما ارائه دهند.

اصل این پست در وبلاگ شخصی نویسنده  به نام News Entrepreneurs منتشر شده و انتشار آن در این وبسایت، با اجازه نویسنده انجام شده است.

تصویر اصلی از فلیکر با مجوز Alan Light.