فعالیت تازه‌ی نهادهای خبری: سنجش عینی اثرگذاری گزارش‌ها

نوشته Patrick Butler
Dec 19, 2018 در موضوعات تخصصی
Water droplet impact

نهادهای خبری اخیرا تلاش‌های بسیاری پیرامون تعامل و برقراری ارتباط با مخاطبان کرده اند. آن‌چه هم‌چنان چندان در نظر گرفته نمی شود، دلیل اهمیت محتوای مطالب رسانه‌ها و میزان اثرگذاری آن‌هاست. آیا یک مطلب یا گزارش ممکن است به خواننده‌ای کمک کرده باشد که تصمیمی در خصوص موضوع یا مشکل خاصی بگیرد؟ آیا اثر عملی و عینی در زندگی‌اش گذاشته است؟ آیا بر عملکرد مسئولان اثری داشته است؟

در سالی که در پیش است، رسانه‌های خبری تلاش‌های خود را برای سنجش اثرگذاری‌شان در اجتماع افزون خواهند کرد، چون جامعه‌ی رسانه‌ای با بحران بی سابقه‌ی اعتبار مواجه است. یک راه برای بازیافتن اعتماد مخاطبان کنونی و مخاطبان بالقوه‌ی رسانه‌ها آن است که به آن‌ها نشان بدهیم که خبرنگاری نقشی حیاتی در بهبود کیفیت زندگی آن‌ها دارد.

یکی از نمونه‌های این موضوع، اتاق‌های خبر مک کلچی است که از راه کمپینی کوشیده اند تا اعتمادسازی کنند و برای خود اعتبار بیشتری کسب کنند، و این کار را از راه تلاش برای نظرسنجی از مخاطبان محلی انجام می دهند، که گامی فراتر از تلاش فعالانه‌ی دیگر رسانه‌ها برای تعامل با مخاطبان‌شان است.

آنجانت دلگادو که کار تعامل با مخاطبان را در بنیاد خبری گنت (که روزنامه‌ی یو اس ای تودی را منتشر می کند)، انجام می دهد، ابزاری را برای تعامل با مخاطبان سنتی ایجاد کرده است که با به کارگیری داده و آمار کار سنجش دقیق میزان تعامل مخاطبان را انجام می دهد.

تعامل با مخاطبان و سنجش میزان اثرگذاری رسانه‌‌ای از مرزهای آمریکا فراتر می رود. پدرو بورگوس، که دوره‌ی خبرنگاری نایت را در مرکز بین‌المللی خبرنگاران گذرانده، در برزیل ابزار موثری ایجاد کرده که از فن آوری برای یافتن نمونه‌های اثرگذاری رسانه‌ها برای تغییرات مثبت در جامعه استفاده می کند.

ابزاری که پدرو به کار می برد ایمپکتو نام دارد و شش هم‌کار رسانه‌ای در برزیل از آن برای فعالیت‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی یا دسترسی به مدارک دولتی یا انجام کار تحقیقات علمی استفاده می کنند، چون این ابزار می تواند میزان اثرگذاری مقالات یا گزارش‌ها را تخمین بزند. بخشی از طرح فعالیت پدرو که از سوی آزمایشگاه خبر گوگل هم حمایت می شود، آگاهی رسانی درخصوص سنجش اثرگذاری است. او با گردانندگان اتاق‌های خبر در پنج کشور گوناگون صحبت کرده و در نشست‌های گوناگون دراین خصوص سخنرانی کرده است.

در سال دوهزار و نوزده و ورای آن، شمار فزاینده‌ای از ابزار تازه که نهادهای خبری می توانند از آن‌ها استفاده کنند، به فضای رسانه‌ای عرضه خواهد شد.

اثرگذاری شیوه‌ای ضروری برای آن خواهد بود که رسانه‌ها از راه آن بتوانند تعداد مخاطبان خود را افزایش، و طیف‌شان را گسترش دهند و این، برای مخاطبان هم، راهی برای به دست آوردن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد خواهد بود. به عقیده‌ی من، آینده‌ی ما به این تحول وابسته است.

 

 

 


 

  Patrick Butler  پاتریک باتلر معاون رییس مرکز بین المللی خبرنگاری است. این مقاله ابتدا در وبسایت نیمن منتشر شده و با کسب اجازه تجدید نشر شده است.

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Jordan McDonald