غلبه خبرنگاران خاورمیانه ای بر چالش های پوشش خبری پناهجویان طی همه گیری کرونا

نوشته Sarah Abdallah
May 17, 2021 در موضوعات تخصصی
صورة

بحران همه گیری کرونا مشکلات فراوانی و فزاینده ای را برای گروه های حساس و آسیب پذیر از جمله و به ویژه اجتماعات فقیر، پناهجویان و آوارگان ایجاد کرده، به ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، که خبرنگاران را با دشواری هایی برای تهیه گزارش از آنها رو به رو کرده است. 

این مطلب مروری دارد بر فعالیت های شماری از خبرنگاران در پوشش خبری مشکلات و چالش های پناهجویان در چند کشور که در چارچوب بخشی از برنامه ای که مرکز بین المللی خبرنگاران در این راستا برگزار کرده، اجرا شده است. این خبرنگاران به رغم دشواری هایی که با آنها مواجه بوده و هستند، موفق شده اند راه هایی برای پوشش خبری مناسب و آگاهی رسانی پیرامون گرفتاری های پناهجویان و مهاجران در شرایط همه گیری ویروس کرونا پیدا کنند. در این مطلب به بعضی از مشکلاتی نیز می پردازیم که این خبرنگاران طی انجام کارشان با آنها روبه رو بوده اند. 

یمن

خبرنگار مستقلی به نام Sahar Mohamed Abdul Razzaq  سحر محمد عبدالرزاق گزارشی تهیه کرده که از سوی نشریه المشاهد منتشر شده و پیرامون راه هایی برای توزیع کمک میان پناهجویان در یمن و وضع و شرایط زندگی پناهنجویان یمنی در ارودگاه های آوارگان است. 

Rania Farhan خبرنگار دیگری است که با طی کردن مسافت های طولانی کوشیده با مهاجران و پناهجویان مصاحبه کند و به ویژه بر خدمات و کاستی های بهداشتی و تندرستی برای زنان تمرکز کرده است. گزارش او در وبسایت شبکه خبری یمنی بلقییس منتشر شد. 

Rafat Almamary خبرنگار مستقل دیگری است که به مردم منزوی و به حاشیه رانده شده یمن پرداخته و گزارشی پیرامون دشواری ها و زندگی پرچالش مردم یمن در بحران کرونا که به وضع و شرایط دشوار آنها دامن زده، پرداخته است. از مشکلاتی که او با آنها روبه رو شده، طی مسافت های طولانی و مشکلات امنیتی بوده است. 

Bassam Al-Qadhi خبرنگار دیگری است که در یمن فعالیت می کند و از بحران آوارگان در آن کشور گزارش تهیه کرده و در گزارشش به کمبود آب در میانه بحران همه گیری ویروس کرونا پرداخته است. او می گوید برای فیلمبرداری در اردوگاه های آوارگان و پناهندگان با مشکلاتی مواجه بوده و گرفتن مجوز فیلمبرداری برایش سخت بوده است. 

Haitham Alqaoud در مستند کوتاهی به زندگی پناهجویان آفریقایی دریمن پرداخته و میزان چالش هایی را بررسی کرده که آنها به سبب مشکلات کشور که با همه گیری کرونا گسترده تر شده و شدت یافته است، رو به رو هستند. او می گوید به رغم تلاش برای ایجاد ارتباط و گرفتن پاسخ، پرسش ها و مکاتبات او با نهادهای بین المللی و سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد که در یمن فعالند یا حضور دارند، بی پاسخ مانده است.  

عراق

Farah Adnan Raoof Al-Rubaye خبرنگار و فیلمساز عراقی است که یک پادکست تحقیقی سی دقیقه ای تهیه کرده است که به اثرات همه گیری کرونا بر آوارگان و پناهجویان سوری و فلسطینی در ارودگاه های عراق می پردازد. او می گوید همه گیری کرونا مانع حرکت و جابه جایی بسیاری از پناهجویان شده است و محدودیت های بیشتری را برایشان ایجاد کرده. از سوی دیگر، خود وی نیز برای گرفتن مجوز از مسئولان برای ورود به اردوگاه ها و تهیه گزارش، با مشکلات متعددی رو به رو شده است. 

Sanar Hasan خبرنگاری است که به وضع کودکان متکدی در خیابانهای بغداد می پردازد و به جرایم، سوءاستفاده، و آزاری که متوجه آنهاست تمرکز می کند. او برای گرفتن اجازه مصاحبه با کودکان از خانواده هایشان یا گروه هایی که این کودکان را به تکدی وامی دارند نیز با چالش های بسیاری مواجه شده است.  

Inass Halim Dakhel خبرنگاری دیگر است که گزارش ویدیویی از اثرات همه گیری بر تندرستی جسمی و روانی زنان آواره در اربیل تهیه کرده است. جدا از دشواری دسترسی به این زنان و دسترسی به اردوگاه، ارتباط با عکاسی که با او کار می کرد نیز مشکل بود، چون فاصله ای سیصد کیلومتری میانشان وجود داشت. 

لیبی

Ibtisam Agfer خبرنگار لیبیایی است که بر اثرات همه گیری کرونا بر ساکنان پناهجوی اردوگاه آوارگان در بنغازی تمرکز کرده است. در گزارشی که تهیه کرده با واژه و تصویر این اثرات را نشان داده است. چالش انگیزترین مشکل وی یافتن آوارگانی بود که حاضر بودند با او مصاحبه کنند، چون اغلبشان مایل به گفت و گو نبودند. کوشش های یک بار هم به اخراجش از اردوگاه انجامید. 

ترکیه

Nihad Dahman خبرنگار و فیلمسازی است که در ترکیه فعالیت می کند و بر شرایط بی جا شدگان در همه گیری کرونا تمرکز کرده است. او می گوید دستیابی به کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند دشوار بوده و دریافت مجوز دولتی برای تهیه گزارش هم برای او چالش انگیز بوده است. 

تونس

Mohamed Balti خبرنگاری تونسی است که یک گزارش ویدیویی برای رادیو تونس تهیه کرد که به تجربه یک آواره در ورود موفقیت آمیز به جامعه محلی اش می پردازد. این گزارش به شیوه هایی نیز اشاره می کند که کمک های انسانی می تواند به آوارگان کمک کند. 

لبنان

Tarek Abd Elgalil خبرنگاری لبنانی است که مقاله ای در خصوص شرایط زنان آواره سوری در لبنان نوشته که به دشواری هایی می پردازد که این زنان جوان با آنها مواجهند و بسیاری از آنها را به ازدواج زودهنگام وا می دارد. بسیاری از این خانواده ها دخترانشان را مجبور می کنند که به ویژه اکنون که شرایط در پی شیوع کرونا بدتر شده است، تحصیل را کنار بگذارند و مدرسه را ترک کنند و ازدواج کنند. این خبرنگار برای جلب رضایت خانواده ها برای صحبت در مورد چنین موضوع حساسی با گرفتاری فراوان مواجه بود. 


تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Christopher Eden.