ضرورت وجود مدیر یا هماهنگ کننده‌ی برنامه برای طرح‌های کلان خبرنگاری

نوشته Sarah Gustavus
Feb 7, 2019 در خبرنگاری تعاملی
Leadership

برای هر طرح خبرنگاری یا کار جمعی رسانه‌ای، داشتن مدیری که با همه‌ی اعضای یک گروه خبرنگاری هم‌کاری می کند و بر نتایج نهایی کار و دستاوردهای آن متمرکز است، از اهمیت شایانی برخوردار است. 

 بعضی طرح‌های جمعی که با مشارکت گروهی خبرنگار انجام می شوند، ممکن است برای برقراری ارتباط با نهادهای دیگر و برخی هماهنگ‌های دیگر، تقسیم وظایف کنند. اما داشتن مدیر برنامه یا مدیر پروژه می تواند به پیشبرد کار کمک قابل توجهی کند. 

هدر برایانت هم‌کاران این نوع طرح‌های رسانه‌ای را به بررسی اهداف و چالش‌های طرح پیش رو ترغیب می کند. 

چه برای یک روزنامه‌ی محلی کوچک کار کنید چه برای یک ارگان خبری عمده‌ی ملی، احتمالا حجم کارتان بیش از وقتتان است. این‌جاست که هماهنگ کننده یا مدیر پروژه می تواند در کمک به پیش‌برد کارتان تاثیر معنادار و عمیقی داشته باشد. 

بسته به ساختار طرح‌تان، این نوع هماهنگی ها را در طرح‌های‌تان لحاظ کنید:

برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات

کمک به خبرنگاران برای یافتن منابع و افرادی برای گفت‌وگو

برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی برای سفرهای کاری  

تهیه‌ی گزارش‌های مالی و حسابرسی 

 

در راهنمای طرح‌های رسانه‌ای خود، شبکه‌ی خبرنگاری راه حل، اهمیت مدیر طرح را بر مبنای اطلاعاتی که از پانزده اتاق خبر گردآوری کرده، به این شکل توضیح می دهد:

 یک سردبیر یا مدیر پروژه برای اداره ی موثر کار و رسیدگی مفید به نیازهای فردی و جمعی می تواند« تعریف و تفاوت موفقیت و شکست باشد. برای طرح‌های بزرگ و عمده‌ی رسانه‌ای، جزئیات بی شماری اهمیت دارد، که نظم دادن به پوشش خبری، اتمام کارها در زمان مناسب و سر موعد مقرر، حصول اطمینان از غیرتکراری بودن کارهای بخش‌های گوناگون طرح، کمک، آموزش، و هم‌فکری با «.اعضای گروه، در میان آن‌هاست

یک مدیر طرح یا هماهنگ کننده‌ی موثر و کارآمد هم‌چنین می تواند به بهبود شیوه‌های برقراری ارتباط میان اعضای گروه کمک کند و راه‌هایی برای پیش‌گیری یا از میان بردن تنش جست و جو کند و راهکارهای عملی در این راستا به کار گیرد.

اگر در اندیشه‌ی آن هستید که یک مدیر پروژه به گروه‌تان بیافزایید، این ویژگی‌ها را برای او در نظر داشته باشید:

 

نظم: اهمیت دادن و توجه به جزییات یک طرح بزرگ، بسیار ارزشمند است و مدیر طرحی که چنین ویژگی را داشته باشد، قطعا برای پیش‌برد کار به شکل مطلوب کارآمد خواهد بود.

دلسوزی: کار خبری و طرح‌های گزارش گروهی می تواند تنش زا و نگران کننده باشد و کسی که می تواند به حرف همه‌ی اعضای گروه گوش کند و با آن‌ها حس همدردی کند، برای پیشرفت کار به شکل مطلوب، موثر خواهد بود.

خلاقیت: هر طرحی دست کم با چند چالش غیرمنتظره همراه است. مدیر طرحی که راه‌کارهای خلاقانه‌ای برای مقابله با این چالش‌ها می یابد و به نیاز همه‌ی اعضای گروه توجه خاص می کند، برای کار گروهی ارزشمند است.

 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Markus Spiske.