شش نکته مهم در روزنامه نگاری علمی

نوشته Nadia el-Awady
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

تهیه گزارش درباره موضوع های علمی پیچیدگی ها و نکات ظریف خاص خود را دارد. در این نوشته به شش نکته ساده اما مهم اشاره شده است که توجه به آن می تواند تهیه گزارش های علمی را به خصوص برای روزنامه نگاران تازه کار آسان تر کند.

  • به زبان ساده بنویسید. روزنامه نگار باید بتواند دانشمندان را به بیان بسیار ساده نظراتشان ترغیب کند. حتی اگر این چهره های علمی نسبت به چنین کاری تمایل نداشته باشند.

  • بر ویژگی های انسانی دانشمندان تاکید کنید. سعی کنید در گزارش خود به ابعاد انسانی محققان که برای مردم عادی قابل درک است، اشاره کنید. از جمله سرگرمی های آنها یا کارهایی که در حین تفکر جدی در آزمایشگاه انجام می دهند، بنویسید.

  • تاثیر موضوع برای زندگی مخاطب:‌ به مخاطب بگویید که موضوع علمی مورد بحث بر زندگی آنها چه تاثیری دارد. به طور مثال در مصاحبه از دانشمند بپرسید که چگونه ایجاد لوله های نانو از دی ان ای می تواند فن آوری کامپیوتری را دچار تغییر و تحول کند یا این که تحقیقات سلول های بنیادین چه تاثیری بر کشف داروی بیماری های خطرناک خواهد داشت. می توانید گزارش را با داستان زندگی یک بیمار شروع کنید و بعد به این موضوع بپردازید که نتایج تحقیقات سلول های بنیادین چه تاثیری بر سرنوشت او خواهد داشت.

  • با تشبیه گزارش خود را ساده تر کنید. تشبیه و استعاره در گزارش های علمی کاربرد زیادی دارد زیرا تصویری قابل درک را از موضوع برای مخاطبان ایجاد می کند. به همین خاطر است که ذهن یک استاد شطرنج را به کامپیوتر و اتمسفر زمین را به گلخانه تشبیه می کنند. البته باید توجه داشت که برخی تشبیهات به کلیشه تبدیل شده اند و بهتر است که از آنها استفاده نکرد.

  • آمار و ارقام:‌ درک ارقام پیچیده را برای مخاطب آسان کنید. زمانی که با ارقام مربوط به وزن، حجم، طول یا عرض سر و کار دارید آنها را با مواردی که برای عموم مردم قابل درک است، ربط دهید تا تصویری روشن در ذهن آنها ترسیم شود.

  • هیچگاه فرض نکنید که مردم اصطلاحات و مفاهیم علمی را به راحتی درک کنند. معنی این مفاهیم را به طور کامل تشریح کنید اما مواظب باشید که بیش از اندازه این مفاهیم ساده و سطحی نشود.