روش بلومبرگ: ده فرمان برای خبرنگاران اقتصادی

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

برای این که بهترین باشید، باید در کاربرد زبان دقیق باشید، توجه موشکافانه­ای به جزئیات بکنید، عطشی سیری­ناپذیر به دانستن داشته باشید، در به سرانجام رساندن هر کاری صرفنظر از سختی آن پیگیر باشید، آن قدر متواضع باشید که بدانید هیچ یک از ما معصوم نیستیم، و أن قدر مودب باشید که با همه با ملاحظه و مهربانی صحبت کنید. ماموریت ما برای عرضه اطلاعات بلومبرگ ایجاب می­کند که:

1 – در زمینه اخبار مربوط به پول، کالاها، بازارها، شرکتها و اقتصادها اول باشیم.

2 – با هر نشریه­ای در باره این موضوعها از لحاظ جامعیت برابری کنیم.

3 – به سبکی بنویسیم که یک خنگ بفهمد و یک حرفه­ای قدردانی کند.

4 – در عرضه مطالب واضح، دقیق و قانع کننده آنآنآباشیم.

5 – در پیگیری اطلاعات پشتکار داشته باشیم، چون به سهامداران، دارندگان اوراق قرضه و مردمی که در بانکها سپرده دارند، مربوط می­شود.

6 – آن قدر صادق باشیم که اشتباهاتمان را به محض دانستن بپذیریم.

7 – آن قدر با پشتکار باشیم که اشتباهاتمان را به محض دانستن تصحیح کنیم.

8 – آن قدر با ملاحظه باشیم که بفهمیم مجموع ما بزرگتر از اجزا ماست.

9 – مهارت کافی برای موشکافی در جزئیات داشته باشیم چون آنها به یک مطلب سندیت می­دهند.

10 – فروتنی کافی داشته باشیم که بدانیم همیشه کارمان را بهتر می­توانیم انجام بدهیم.

این ده فرمان شکافی را بین دو دسته پر می­کند، آن دسته که می­گویند «فقط منتشرش کنیم» و دسته­ای که اصرار دارند کار را صحیح انجام دهند. البته ما باید هر دو را بگوییم. هرقدر مطلعتر و کارآزموده­تر باشیم، کار آسانتر می­شود.

@ (نشانه حق مالکیت) اخبار اقتصادی بلومبرگ، پرینستون، نیوجرسی، نشر دوباره و ترجمه با اجازه به وسیله مرکز روزنامه­نگاران خارجی