رسانه های سنتی درباره نحوه رعایت اخلاق حرفه ای به وسیله روزنامه نگاران شهروند توافق ندارند

نوشته Susan Schept
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

یکی از میزگردهای روز پایانی کنفرانس روز جهانی آزادی مطبوعات در واشنگتن به بررسی ضوابط اخلاقی و اهمیت رعایت آن برای روزنامه نگاران شهروند اختصاص داشت.

شرکت کنندگان در میزگرد “بازنگری استانداردهای روزنامه نگاری” با اشاره به اهمیت روزنامه نگاری شهروندی در به کار گیری رسانه های اجتماعی برای ایجاد تنوع در منابع و ارتقای پوشش خبری رویدادها بر این موضوع تاکید کردند که روزنامه نگاران شهروند هم باید مانند روزنامه نگاران سنتی در قبال گزارش های خود پاسخگو باشند.

به گفته سخنرانان نحوه نطارت بر رعایت استانداردهای خبری به وسیله روزنامه نگاران شهروند هنوز مورد توافق نیست و بحث زیادی درباره آن صورت گرفته اند.

به گفته بعضی از شرکت کنندگان در میزگرد، روزنامه نگاران شهروند خود باید به عنوان سردبیر بر مطالب خود نظارت کنند. در حال حاضر نیز به همین صورت عمل می شود.

به گفته امیلی بل، مرکز روزنامه نگاری دیجیتال تاو در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، موتورهای جستجوگر در اینترنت به سمتی حرکت می کنند که به کیفیت مطالب امتیاز می دهند و امکان تایید صحت اخبار را فراهم می کنند تا به این وسیله خوانندگان به درستی گزارش های روزنامه نگاران شهروند اعتماد کنند.

خانم بل گفت:‌ "فکر می کنم آن چه جایش خالی است مجموعه ای از ابزار برای کمک به مخاطبان برای جستجوی اخبار (صحیح و دقیق)‌ است."

به گفته او خوانندگان مطالب روزنامه نگاران شهروند باید کیفیت آن نظر دهند و با امتیاز دهی به سایر مخاطبان در انتخاب منابع مناسب کمک کنند.

در این حال، یک وبلاگ نویس نیجریه ای خواهان نظارت دولت بر مطالب روزنامه نگاران شهروند و کنترل مطالب آنها شد.

به گفته آیو تیلده نظارت دولتی برای پاسخگو کردن وبلاگ نویسان در بعضی از کشورهای مفید است.

تیلده گفت: "من آزادی می خواهم ولی آزادی همراه با مسوولیت پذیری می آید. در غیر این صورت بی معنی خواهد بود."

میکلوس هارازتی، مجری میزگرد به این نکته اشاره کرد که ماهیت روزنامه نگاری آنلاین بر سرعت در انتشار پایه گذاری شده و به همین علت امکان بررسی صحت اطلاعات کم شده است. به گفته او رعایت اصول اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری آنلاین به حد زیادی فراموش شده است.

میکلوس هارازتی که استاد دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیاست به این نکته اشاره کرد که روزنامه نگاران شهروند برای حفاظت از آزادی عمل خود باید در کیفیت گزارش های خود بیشتر دقت کنند.

ایونا آوادانی، مدیر اجرایی مرکز روزنامه نگاری مستقل در رومانی گفت در زمانی که همه شهروندان از امکانات روزنامه نگار شدن برخوردار هستند، این وظیفه روزنامه نگاران سنتی است که آنها را از ارزش های خبری روزنامه نگاری فاخر مانند حقیقت، دقت و اعتدال مطلع کنند.

برای مطالعه سایر مطالب مربوط به روز جهانی آزادی مطبوعات در شبکه بین المللی روزنامه نگاران به این لینک مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت روز جهانی آزادی مطبوعات مراجعه کنید.