راهکارهایی برای تقویت حضور زنان در عرصه خبر

نوشته Tedi Doychinova
Feb 15, 2021 در تنوع
Work

این مطلب چکیده ای است از حاصل گفت و گوی آی جی نت با لوبا کاسووا. 

کاسووا مدیر یک نهاد مشاوره راهبردهای تعامل با مخاطبان است که همراه با گروه همکارانش گزارشی پیرامون دیدگاه های زنان در خبر که اغلب نادیده گرفته می شود، تهیه کرده است. او و همکارانش گزارش را بر اساس تحقیقاتی تهیه کرده اند که از  دوازده هزار نشریه در شش کشور انجام شده است: هند، کنیا، نیجریه، آفریقای جنوبی، بریتانیا و آمریکا. پژوهشگرانی که روی این گزارش کار کرده اند، نزدیک به ۲۳۰۰ مقاله علمی و بیش از دویست گزارش آماری و نظرسنجی را بررسی کرده اند.   

تحلیل آنها حضور زنان را در اتاق های خبر و سمت های مدیریتی، در نظر گرفته شدنشان به عنوان منبع خبری یا مصاحبه شونده، و موضوع پوشش خبری نشان می دهد و زوایای برابری جنسیتی را نیز در نظر می گیرد. 

زنان در اتاق های خبر

کاسووا می گوید اخبار اساسا به طور عمده موضوعی مردانه است. در گزارش های خبری، از زنان دو تا شش برابر کمتر از مردان به عنوان مرجع خبری نقل قول می شود و وضعیت در این خصوص از بیست سال پیش تاکنون تفاوت چندانی نکرده است.

او افزود که تحقيقات وی و همکارانش نشان داده که آفریقای جنوبی از لحاظ قوانین برابری جنسیتی و نسبت تعداد زنان به مردان در اتاق های خبر پیشرو است و بریتانیا و آمریکا از نظر عرف اجتماعی و پذیرش زنان، برتر بوده اند.  

زنان در سمت های مدیریتی

گزارشی که کاسووا و همکارانش بر پایه پژوهشهایشان تهیه کرده اند نشان می دهد که زنان تنها ۲۶ درصد سمت های مدیریت میانی و تنها ۲۷ درصد سمت های مدیریت ارشد را در اتاق ها و نهادهای خبری به عهده دارند.

این یافته ها در شش کشوری که بررسی شدند، کمابیش یکسان بودند. در عین حال در سطح مدیریت، جنبه همکاری در زنان قویتر است تا جنبه رقابت با یکدیگر. اما اتاق های خبر اصولا مردانه اند و ترکیبی دارند که در آن اکثریت تصمیم گیری های عمده بر عهده مردان است. 

برابری جنسیتی در پوشش خبری

پژوهش های این گزارش نشان داد که جای پوشش خبری موضوع برابری جنسیتی در گزارش های خبری خالی است. خانم کاسووا گفت که طی سال ۲۰۱۹ که سال مورد بررسی وی و گروه همراهش بوده، کمتر از یک درصد همه پوشش خبری در کشورهای مورد پژوهش شامل عنصری از برابری جسنیتی بوده است. 

وی افزود که اغلب گزارش های خبری توسط مردان مطالعه یا دیده می شود و این، مخاطبان مرد را بیشتر جلب می کند تا مخاطبان زن را. او می گوید که درعین حال، زنان بیشتر ممکن است تحت تاثیر اخباری که به جوانب و مسائل انسانی می پردازد قرار بگیرند و این نوع موضوعات برایشان جالبتر است،‌ که برای مردان به همان اندازه جالب نیست. 

 کاسووا در پایان به راه حل هایی عملی برای حل مشکل کم رنگ بودن حضور زنان در رسانه ها و گزارش های خبری اشاره کرد:

آگاهی نسبت به مواضع ضدزن را در اتاق های خبر و در اجتماع افزایش دهید.

موانع پیشرفت برابری جنسیتی را از میان بردارید.

راهبردها و سیاست هایی عملی برای ایجاد عادات تازه، طرح های تازه،‌ و شیوه های متفاوت و جدید اندیشیدن را فعال کنید. 

او در پایان افزود که همه ما می توانیم منشاء‌ تغییر باشیم، تغییری که ممکن و میسر است. 


تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Christina @ wocintechchat.com