راهنمای یونسکو پیرامون اخبار جعلی

نوشته Sherry Ricchiardi
Dec 3, 2018 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی
راهنمای یونسکو

یک راهنمای تازه که از سوی یونسکو انتشار یافته، ابزاری را برای مبارزه با اطلاعات غلط و جعلی که این روزها نقاط گوناگون کره زمین را در برگرفته، در اختیار خبرنگاران می گذارد. 

 

گای برگر، مدیر بخش آزادی بیان یونسکو، می گوید که این راهنمای تازه توصیه‌های کارشناسان سراسر جهان را در مورد آلودگی اطلاعات و توسعه‌ی رسانه‌ها منعکس می کند که می تواند برای خبرنگاران و مدرسان خبرنگاری مفید باشد. 

 

جولی پوستی که در انستیتو رویترز در دانشگاه آکسفورد محقق ارشد است، می گوید برای مقابله با اطلاعات نادرستی که امروزه منتشر می شود، آگاهی فراوان و قدرت نبرد مورد نیاز است. او یکی از ویراستاران این راهنماست و می گوید که قدمت انتشار اطلاعات نادرست به دوران روم باستان باز می گردد. اما مهم آن است که در دنیای دیجیتال پرشتاب امروز، هر نوع اطلاعات غلطی با سرعت بسیار زیادی قابل انتشارو انتقال است، و این، بی سابقه است. 

 

کنسرسیومی به نام طرح اعتمادسازی در هفتاد کشور جهان فعالیت می کند تا  شیوه‌ها و شاخص‌هایی را که به همگان قدرت تشخیص خبر را می دهد، به نهادهای خبری و رسانه‌ها آموزش دهد. 

 

 یکی دیگر از بخش‌های این طرح بررسی چگونگی تامین سرمایه‌ی نشریات گوناگون و چگونگی پوشش خبری اخبار جعلی توسط آن‌هاست. بخش دیگری از این راهنما به شیوه‌های گوناگون و اخلاق حرفه‌ای راستی آزمایی اختصاص دارد. پیوندهایی به نمونه‌هایی از ژاپن، کره جنوبی، آمریکای لاتین، اروپا و ایالات متحده مطرح شده است. خبرنگارانی که محتوای این بخش را به خوبی مطالعه کنند، درک و اطلاعات مناسبی از راستی آزمایی به عنوان نوعی خبرنگاری به دست خواهند آورد. 

خانم پوستی می گوید این بخش، سبب ارتقاء کیفیت کار خبرنگاران می شود.

انستیتوی مطالعات خبرنگاری رویترز روز شش دسامبر میزگردی برگزار کرد تا انتشار راهنمای یونسکو را گرامی بدارد. پوستی نیز در میان سخنرانان این میزگرد بود. 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز: 

Anthony Bevilacqua