راهنمایی ها و منابعی برای پوشش خبری کشتار آتلانتا

نوشته AAJA MediaWatch Committee
Mar 18, 2021 در خبرنگاری بحران
Atlanta skyline with a partly cloudy sky

انجمن خبرنگاران آسیایی آمریکایی توصیه هایی را برای پوشش خبری تیراندازی های روز ۱۶ مارس در آتلانتا منتشر کرده است. شش تن از هشت نفری که در این تیراندازی ها کشته شدند، آسیایی تبار بودند. این توصیه ها را در این مطلب می خوانید. 


دست کم چهار تن از قربانیان کشتار آتلانتا کره ای تبار بودند. انجمن خبرنگاران آسیایی آمریکایی از اتاق های خبر می خواهد که هنگام تهیه گزارش از این فاجعه:

مراقب به کار بردن واژه ها و نوع ادبیاتی که با‌‌ آن زنان آسیایی را توصیف می کنید، باشید، چرا که نوع این ادبیات و واژگان به ارجاع ابزاری به زنان آسیایی دامن می زند و این موضوع به خشونت و تبعیض انجامیده است. 

به محتوا توجه کنید و آن را در گزارشهایتان به کار ببرید. از اتاق های خبر دعوت می کنیم که کشتار آتلانتا را در قالب موضوع افزایش اخیر حمله به آمریکاییان آسیایی تبار تعریف کنند. تیراندازی های اخیر طی دورانی رخ داده اند که این نوع حملات افزایش یافته و سبب هراس آسیایی تباران شده است. 

تبعیض نژادی علیه آسیایی تباران را دریابید. این نوع تبعیض به شدت پیچیده و پراز ظرافت است و به طور تاریخی پنهان مانده است و توجه به آن و تهیه گزارش با استناد و اتکا به آن اهمیت دارد. 

زنان آسیایی تبار حدود دو و سه دهم برابر زنان نژادهای دیگر تحت خشونت و آزار جنسی قرار می گیرند. تنها از مارس سال گذشته نزدیک به۳۸۰۰ مورد آزار از این دست گزارش شده است. 

منابع خود را از راه نقل قول از کارشناسان آسیایی تبار تنوع بخشید. با پیشروان، فعالان، اندیشمندان، استادان، نویسندگان و کارشناسان این عرصه گفت و گو کنید و از آنها در مطالبتان نقل قول کنید و با آنها پیرامون تبعیض نژادی و نابرابری و تاریخ آمریکاییان آسیایی تبار در این کشور صحبت کنید و این صحبت ها را به گزارشهایتان انتقال دهید. 

وقتی اطلاعات بیشتری پیرامون قربانیان و هویت آنها انتشار می یابد، به داستان زندگی آنها و فعالیت هایشان در اجتماع پیرامونشان بپردازید. حتما از تلفظ و دیکته صحیح نام های آسیایی اطمینان یابید و پیش از به کاربردن آنها در گزارشتان اگر مطمئن نیستید، از فرد یا افرادی که می دانید در این خصوص آگاهی موثق دارند، سوال کنید و پاسخ آنها را در مطلبتان منعکس کنید. 

 

خبرنگاران آسیایی تبار در‌ اتاق های خبر و رسانه های آمریکا حضور کمرنگی دارند و بی سر و صدا و آرام به فعالیت پرداخته اند، در حالی که در بسیاری از موارد این فعالیت با فشار روانی ناشی از تبعیض و نابرابری، به ویژه طی سال اخیر، همراه بوده است.

فارغ از آن که در کدام کشور و محیط خبرنگاری فعالیت می کنید، از همکاران خود مراقبت و حمایت کنید و مواظب سلامت روانی آنها باشید و اگر آنها را تحت فشار دیدید، برای گرفتن کمک روحی به آنها منابع، مکان ها یا افراد مناسب را توصیه کنید. 


تصویر اصلی از Ronny Sison.