راهبردهایی برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست

نوشته Hannah Ajakaiye
Apr 16, 2021 در شبکه های اجتماعی
Social media on phone

این وبینار از سوی یکی از خبرنگارانی که دوره خبرنگاری نایت را در مرکز بین المللی خبرنگاران گذارنده است، با شرکت Dr. Oby Ezekwesili، وزیر پیشین آموزش و پرورش نیجریه، Nasiru Mikail Abubakar، مدیر اجرایی نهاد دیلی تراست، Idayat Hassan، مدیر مرکز توسعه و دموکراسی، و Oluseun Onigbinde، بنیانگذار نهاد شفافیت مالی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این پنل به اطلاعات نادرست یا جعلی و شیوه های تشخیص و مبارزه با آن، راهبردهای موثر راستی آزمایی، و شیوه های مسئولانه استفاده از شبکه های اجتماعی پرداختند. 

بخشی از صحبت هایشان به نیجریه و جمعیت مخاطب خبر آن اختصاص داشت و به این واقعیت پرداخت که بیش از سی میلیون کاربر فعال و پویایی که در نیجریه اخبار خود را از شبکه های اجتماعی و وبسایتهای گوناگون می گیرند، فریب اخبار نادرست و جعلی یا اطلاعات غیردقیق را هم می خورند، و راههایی برای دور کردن آنها از اخبار نادرست و غیردقیق وجود دارد. 

چکیده ای از مهمترین مطالب مطرح شده در این وبینار را در این مطلب می خوانید. 

فایده مملو کردن گزارش از اطلاعات واقعی 

اصول و مباني عرضه و تقاضا مثل هر موضوع دیگری، در این خصوص نیز صادق است. اگر گزارشتان را سرشار از واقعیات و اخبار دقیق و اطلاعات روزآمد ارائه کنید، احتمال آن که مخاطبان برای درک و دریافت جزئیات بیشتر از موضوع مورد گزارشتان سراغ اخبار جعلی و نادرست بروند، کمتر است. اگر بازار اخبار با گزارشهای مبنى بر واقعیت داغ باشد، طبیعی است که گزارش های جعلی مصرف کننده کمتری خواهد داشت، چون بازار خبر با گزارش های واقعی و دقیق اشباع می شود. 

نقش کلیدی همکاری بین رسانه ای

رسانه های خبری برای به دست گرفتن سکان انتقال اطلاعات دقیق و مبارزه با اطلاعات نادرست و جعلی باید با هم همکاری کنند. تعامل بین رسانه ای ضرورتی است که به مبارزه با انتشار اطلاعات غلط و باور کردن این نوع اطلاعات کمک شایانی می کند. اگر رسانه ها و وبسایت های خبری به جای رقابت با یکدیگر، با هم همکاری و تعامل کنند و به همرسانی اطلاعات یکدیگر بپردازند، مبارزه با گسترش اطلاعات غلط یا غیردقیق راحت تر خواهد شد. 

لزوم شناخت چگونگی انتشار اطلاعات نادرست 

بسته به کشور،‌ محیط، و شرایط کاربران، امکان و شیوه انتقال و انتشار اطلاعات غلط یا غیردقیق متفاوت است. بهترین راه مبارزه با این انتقال و انتشار، آن است که با راه های همرسانی و انتقال آن آشنا شوید. اگر بدانید در کشورتان مردم کدام وبسایت ها یا شبکه های اجتماعی بیشتر سر می زنند یا برای کسب اطلاعات و اخبار بیشتر سراغ کدام می روند، بهتر می توانید راه های مقابله با انعکاس بیشتر اخبار نادرست را بیاموزید. 

ضرورت سرمایه گذاری بر راستی آزمایی 

بهترین شیوه مقابله با انتشار اطلاعات غلط، راستی آزمایی و تلاش برای متقاعد کردن مصرف کنندگان خبر به پذیرفتن اطلاعات درست است. اگر اتاق های خبر بر روی راستی آزمایی و آموزش شیوه های آن به خبرنگاران سرمایه گذاری و تاکید کنند، در نهایت توجه به اخبار دقیق و درست و تشخیص آن از شاسعه یا اخبار جعلی و ساختگی، بخشی از آموزه های عمومی می شود و این روند از اتاق های خبر و از فضای کار خبرنگاران به کل جامعه تعميم می یابد. 

اتاق های خبر باید به خبرنگاران آموزش بدهند که کدام وبسایت ها و منابع خبری در هر کشور و در سطح جهانی معتبرتر و قابل اعتمادترند و مراجعه به آنها را برای کسب خبر توصیه کنند تا در نهایت این موضوع، امری عادی و راج شود و به همه جامعه توسعه پیدا کند. 

زبانی که برای نوشتن گزارش و خبر به کار می رود،‌ باید زبان همه فهم و قابل درکی برای عموم جامعه باشد. نوع ادبیات، واژگان و اصطلاحاتی که برای تهیه گزارش به کار می رود، باید با دقت انتخاب شود. توصیه شرکت کنندگان در این پنل این بود که ادبیات نوشتار گزارشتان را، فارغ از این که گزارش دیداری، شنیداری، یا مطبوعاتی باشد، به شیوه ای عامه فهم انتخاب کنید و در تهیه خبر و گزارش، مخاطب، از جمله مخاطب کمتر تحصیل کرده، بسیار مسن، بسیار جوان، و مخاطبی را که در مناطق روستایی زندگی می کند در نظر بگیرید. 


 تصویر از cottonbro با مجوز Pexels.