خبرنگار برگزیده ماه: محمد ثاقب تنویر

نوشته Naomi Ludlow
Feb 2, 2021 در خبرنگار برگزیده ماه
Tanveer interviews the mayor of Lahore city regarding the preparations of 2016 elections

محمد ثاقب تنویر خبرنگاری پاکستانی است که فکت نامه را بنیان گذاشته که نخستین طرح رسانه ای راستی آزمایی در پاکستان است. شرح حالی از وی و گفت و گوی آی جی نت را با او اینجا می خوانید. 

آقای تنویر می گوید توصیه نخستین سردبیرش را هرگز از یاد نبرده است که به وی گفت با آن که هیچ کس  در عشق مادر به فرزندش تردید نمی کند، حتی چنین واقعیتی در کار خبرنگاری به راستی آزمایی نیاز دارد. 

تنویر می گوید خبرنگاران داستانگویانی هستند که روایاتشان بدون اعتبار و اطمینان از صحت آنها ارزشی ندارد. برای اعتماد سازی، مهم آن است که رابطه شان را با مخاطبانشان از راه راستی آزمایی مطالبی که به خبرنگاری در مورد آنها می پردازند، تقویت کنند. 

تنویر در پاکستان بزرگ شد و فعالیت حرفه ای اش را در عرصه توسعه در یکی از وزارتخانه های آن کشور ادامه داد. او به سرعت دریافت که می خواهد داستانگو یا روای باشد و در عرصه خبرنگاری حرفه ای فعالیت کند، عرصه ای که پس از مدتی، با اقدامات دولت پاکستان، قربانی مخدودش شدن اعتماد مخاطبان به رسانه ها شد. 

Tanveer headshot

تنویر می گوید اکنون مردم پاکستان به رسانه ها اعتماد ندارند و او در پی آن است که با راستی آزمایی گزارش های خود، اعتماد مردم را نسبت به کارهای خود جلب کند. 

در سال ۲۰۰۸، تنویر برای تحصیل در رشته خبرنگاری به دانشگاه پنجاب رفت و بعد در دانشگاه پرستون در رشته روابط بین الملل ادامه تحصیل داد. او در سال ۲۰۱۶ در یک فرصت مطالعاتی در شورای آتلانتیک شرکت کرد، فرصتی که آن را در وبسایت آی جی نت یافته بود. سفر به آمریکا سبب شد او اطلاعات بیشتر، گسترده تر، و عمیقتری در مورد روابط ایران و پاکستان پیدا کند و در مورد سیاست های آمریکا در قبال پاکستان بیشتر بیاموزد و از ساختمان دولتی در واشنگتن دی سی دیدار کند. 

او در همان سال (۲۰۱۶) انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برای Geo News که یک شبکه خبری رسانه ای پاکستان است، پوشش داد. 

تنویر پس از به پیروزی رسیدن دونالد ترامپ به مرور بیشتر با چالش های اعتبار خبر و گزارش و مبارزه با اطلاعات نادرست و جعلی آشنا شد و پس از بازگشت به پاکستان در سال ۲۰۱۷ به تحقیق، بررسی و به کارگیری راهکارهای راستی آزمایی پرداخت و تلاش کرد تا آنچه را در آمریکا آموخته و تجربه کرده بود، در پاکستان،‌ به ویژه در پوشش خبری انتخابات آن کشور، به کار گیرد. 

تنویر نزدیک چهار سال پیش FactNama فکت نامه را فعال کرد که نخستین طرح راستی آزمایی رسانه ای پاکستان است و گروهی دو نفری آن را اداره می کند. فکت نامه از زمان آغاز فعالیتش موفق نشده مطالب زیادی منتشر کند، که بخش بزرگی از آن به سبب کمبود بودجه بوده است. 

از مشکلات دیگر رسانه های پاکستان محدودیت و سانسور،‌ و خودسانسوری است که محدودیت هایی است که تنها سر راه رسانه های داخلی وجود دارد. رسانه های بین المللی عموما مشکلی برای انتشار مطلب ندارند. 

در رسانه ای به نام Independent Urdu که تنویر برای آن فعالیت کرده است، تحقیقات پیرامون وزرا، اثرات تغییرات اقلیمی، و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا را پوشش داده است، و می گوید کار پوشش خبری انتخابات آمریکا از همه دشوارتر بوده است، به ویژه چون تنها کار می کرد و همه بخش های تحقیق، نوشتار، تدوین، مصاحبه، و تهیه تصاویر را باید به تنهایی انجام می داد. 

تنویر می گوید برای برخورداری از اخلاق حرفه ای در خبرنگاری، صداقت و اصالت کار از اهمیت خاصی برخوردار است و از این روست که دیدن آموزش صحیح و مناسب نیز به همان نسبت اهمیت فراوانی برای آغاز کار خبرنگاری و ادامه موفق آن دارد.  او می گوید آموزش و اخلاق در خبرنگاری، مهمتر از فن آوری است. 


 

تصویر اصلی از گفت و گوی تنویر با شهردار لاهور در آستانه انتخابات سال ۲۰۱۶، با مجوز Abid Hameed.