توصیه های خبرنگاران حرفه ای دوره نایت برای سال ۲۰۲۲

نوشته Jamaija Rhoades
Dec 17, 2021 در نوآوری رسانه ای
2022

از ميانمار و بلاروس تا نیکاراگوئه و هنگ کنگ، خبرنگاران با دشواری های گوناگون مواجه بوده اند و هستند و سال ۲۰۲۱ را با این چالش ها و دشواری ها به پایان می برند. آنها طی سال اخیر به رغم همین دشواری ها و چالش ها مخاطبانشان را از رویدادها و بحران های گوناگون جهان آگاه نگاه داشته اند. اینجا توصیه هایی می خوانید از خبرنگارانی که در دوره خبرنگاری نایت شرکت کرده اند و توصیه هایی حرفه ای به همکاران خود می کنند. چکیده ای از این توصیه ها را اینجا می خوانید. 

خاورمیانه و شمال آفریقا 

استقلال و آزادی رسانه ها به گونه ای فزاینده با تهدید مواجهند و رویاروی چالش های بی سابقه ای در سطح جهان قرار گرفته اند. نقش ما به عنوان خبرنگار آن است که با تغییرات پیش برویم و متناسب با آنها خود را آماده رویارویی با چالش های تازه کنیم. 

توصیه خبرنگاران حرفه ای که دوره نایت را گذرانده اند، آن است که ابداع و نوآوری را تا جایی که می شود و هر چه زودتر آغاز کنند. 

در جهانی که به گونه ای فزاینده مجازی شده است، ابداع و دیجیتالی شدن دیگر لوکس تلقی نمی شود بلکه نیاز است. 

باید به نیازهای خبرنگاران و اعضای کادر سردبیری توجه کنیم و نیازها و مشکلات روحی آنها را همواره در نظر داشته باشیم. در مورد حملات استرس و حملات اضطراب صحبت کنیم و فراموش نکنیم که به عادی سازی موضوعاتی چون اضطراب، اختلالات خوردن و خوابیدن، و خستگی روانی بپردازیم و بکوشیم از آنها تابوزدایی کنیم. 

دیگر نقاط جهان 

نیاز جهان در شرایطی که هنوز با کووید-۱۹ مواجه است به گونه ای روزانه تغییر می کند. این مهمترین موضوعی است که برای اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد. توصیه خبرنگاران کارکشته و حرفه ای برای راستی آزمایان و خبرنگاران آن است که برای گروه های بزرگتری اطلاع رسانی کنند و با اطلاعات غلط و جعلی مبارزه کنند تا آگاهی رسانی بهتری میان گروه های گوناگون مردم انجام دهند. 

کشورهایی که انتخابات در پیش دارند، بیشتر به نوآوری و ابتکار مطبوعاتی و خبرنگاری نیازمندند. در میان آنها کنیا، نیجریه و چند کشور دیگر قرار دارند و هر کشوری که نوعی انتخابات عمده در پیش دارد. 

استفاده از فضای مجازی به گونه ای پایا و پویا از اهمیت فراوانی برخوردار است و جلب مخاطبان به وبسایت هایی که مفیدترند نیز بسیار مهم است. با گسترش مجازی شدن جهان، پیشرفت دیجیتال خبرنگاری نیز از اهمیت درخور توجهی برخوردار شده و می شود. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Rina Filatova.