توصیه هایی برای پوشش خبری اخلاقی آسیب های روحی

نوشته Devin Windelspecht
Jan 10, 2022 در موضوعات تخصصی
Man sitting with his hand on his head.

پوشش خبری هنگامی که مصاحبه شوندگان گزارش دچار آسیب یا شوک روانی شده اند، برای هر خبرنگاری کار دشواری است چون بخشی از کار باید توجه به سلامت و امنیت قربانیان و بازماندگان باشد. 

Nicole Froio که یک خبرنگار برزیلی - کلمبیایی ساکن ریودوژانیروست، ده سال است که با تمرکز بر خشونت جنسی و جنسیتی فعالیت خبرنگاری کرده است و طی این مدت از مهارت ها و شیوه های مفیدی برای تهیه گزارش پیرامون تراما (آسیب یا شوک روحی) یافته است. 

وی طی وبیناری در مرکز بین المللی خبرنگاری، شماری از این شیوه ها را با خبرنگاران در میان گذارد. اینجا می توانید این وبینار را به زبان اصلی ببینید و ترجمه چکیده مطالب مطرح شده در آن را هم در ادامه بخوانید. 

 

 

اولویت سلامت روحی بازماندگان

سلامت روحی بازماندگان (به جا ماندگانی که گرفتار آسیب روحی هستند و پیشتر دچار مشکلی بوده اند)،‌ را باید همواره در نظر داشت و هرگز نباید به انتشار گزارش اهمیت بیشتری از این سلامت داد. با وصف این که خود گزارش اهمیت دارد و می تواند اثرگذار باشد، خبرنگاران باید مشکلات یا گلایه های کسانی را که با آنها مصاحبه می کنند جدی بگیرند و هرگز برای انجام کار یا انتشار نامشان گزارش تهیه نکنند. 

این بدان معنات که درجه ای از صداقت و شفافیت نیز باید به کسانی که با آنها مصاحبه می کنید اختصاص دهید. باید بدانید هدفتان از تهیه گزارش و تلاش برای انتشار آن چیست، نقش بازمانده چیست، شما چه نوع حمایتی را می توانید ارائه دهید و آیا اجازه دارید هویت افراد مصاحبه شونده را در گزارشتان فاش کنید یا نه. 

به بازماندگانی که با آنها گفت و گو می کنید، راه های گرفتن کمک را  پیشنهاد دهید و آنها را با شماره تلفن های کمک آشنا کنید و با نهادهایی که فعالیتشان متمرکز بر کمک به این نوع قربانیان است. 

اهمیت دادن به موضوع در تهیه گزارش

فرویو به موضوعاتی چون تصمیم هایی که خبرنگاران باید بگیرند اشاره کرد و بر اهمیت آنها تاکید ورزید. زمان دادن به گفت و گو شوندگان و صرف وقت کافی برای تحقیق پیش از تهیه گزارش نیز بسیار مهم است. 

وی تاکید کرد که گفت و گوهای متعدد، گذاشتن وقت کافی برای تهیه گزارش و انجام پژوهش قبل از تهیه گزارش نیز مهمند. 

به حرف بازماندگان گوش کنید  

مطلب اصلی که فرویو به آن اشاره کرد آن است که خبرنگاران از موضوع خاصی گزارش تهیه نمی کنند بلکه از انسان ها و انسانیت گزارش تهیه می کنند. توانایی گوش کردن به حرف دیگران از مهمترین ارکان انجام مصاحبه، خبرنگاری و تهیه گزارش است. 

طی مصاحبه نیز خبرنگاران باید متوجه لحن و نوع ادبیاتی که به کار می برند، باشند تا مطمئن باشند که آسیب روحی به بازماندگان نرسد. 

در نهایت، از منطق خود استفاده کنید و از خود بپرسید که اگر شما در آن موقعیت بودید، چه می کردید؟ و منطقی ترین راه را انتخاب کنید و به آن عمل کنید.  


تصویر از آنسپلش، عکاس: Nik Shuliahin.