توصیه هایی برای تهیه گزارش از شرایط پرتنش

نوشته Joshua Benton
Aug 18, 2021 در موضوعات تخصصی
jNotebook with question marks

این مطلب توصیه هایی برای تهیه گزارش از شرایط تنش بار یا قربانیان تنش دارد. 

تراما واژه ای است که هم معنای خاص پزشکی دارد و هم معنای عام تر فرهنگی. 

شیوه به کارگیری واژگان در تهیه گزارش پیرامون تراما، به ویژه به عنوان خبرنگار حرفه ای، بسیار مهم است. 

بعضی واژه ها از حساسیت بیشتر برخودارند و باید با دقت و بررسی بسیار از آنها در نوشتن یا گویش گزارش، چه مطبوعاتی باشد، چه دیداری یا شنیداری، استفاده کرد. 

مرکز خبرنگاری و ترامای دارت Dart Center for Journalism and Trauma به خبرنگاران کمک می کند تا در کار حرفه ای شان با ترامای خودشان کنار بیایند و به آنها کمک می کند تا شیوه هایی را برای کمتر کردن تنش خودشان به سبب حرفه ای که دارند، به کار بگیرند. این مرکز همچنین برای خبرنگاران توصیه هایی دارد در این مورد که چگونه از ترامای دیگران گزارش تهیه کنند، چه واژگانی را به کار برند و از چه ادبیاتی استفاده نکنند. 

PTSD پی تی اس دی یا تنش و آسیب روحی پس از تراما نباید بیش از حد به کار برود، باید فقط در زمان لازم و مناسب از آن استفاده شود، وقتی متخصص (پزشک یا روانپزشک) ابتلا به آن را برای فردی خاص تشخیص داده باشد.  

به عنوان مثال اگر خبرنگاری با یک قربانی تراما مصاحبه کند و ویژگی های ظاهری وی شبیه کسی باشد که به آن قربانی تجاوز کرده یا آزار رسانده، صحبت با قربانی نباید ادامه یابد. اگر خبرنگار مصر به ادامه این گفت و گو باشد در حالی که فرد مورد مصاحبه از او خواسته که گفت و گو را قطع کند، این، برای فرد قربانی به شدت آزارنده خواهد بود و تنش گذشته او را زنده خواهد کرد. البته از نظر علمی تراما بر افراد گوناگون اثرات متفاوت می گذارد و صحبت از آن یا زنده کردن خاطرات مربوط به آن، برای عده ای مشکل زا نیست اما برای گروهی دیگر تنش شدیدتر می آفریند.

اگر می توانید باید تا حد ممکن از واژه های دقیق و زبان روشن استفاده کنید. کلی گویی در مورد تراما فقط سبب گیج شدن مخاطبان خواهد شد، به ویژه اگر فردی دچار عوارض بلندمدت تراما باشد و این موضوع در زندگی روزمره وی همچنان پررنگ باقی مانده باشد.

پوشش دادن و تهیه گزارش از تنش و عوارض آن، از جمله عوارض روانی آن پس از تراما، می تواند قدری غامض باشد اما مهم آن است که خبرنگار تشخیص درستی در مورد نوع تراما یا تنش که بسته به شخصیت قربانیان، تفاوت دارد، بدهد، حساسیت لازم را هنگام گفت و گو و تهیه گزارش به کار گیرد و با دقت ادبیات و واژه های خود را انتخاب کند، چون هیچ دو قربانی دقیقا مثل هم نیستند و عوارض مشابه تنش پس از تراما را نشان نمی دهند. تهیه گزارش قانون خاصی ندارد اما نکات حساس در این خصوص بخشی از توانایی های حرفه ای افراد به عنوان خبرنگار باید مورد توجه باشد و با دقت رعایت شود. 

برای تهیه گزارش بهتر، از تجربه ها و راهنمایی های متخصصان یا کارشناسانی که در زمینه گفت و گو با قربانیان تراما تخصص دارند و از شیوه پوشش تراما و عوارض آن آگاهی کامل یا تجربه دارند، استفاده کنید. 

پس از نوشتن گزارشتان، دست کم یک بار آن را بخوانید که از کیفیت آن مطمئن شوید. معمولا باز خوانی گزارش تهیه شده، به بهبود کیفیت آن کمک می کند و خودتان اثر مثبت و مفید خواندن و ویرایش آن را به وضوح و راحتی خواهید دید.

 

 

 


 

این مقاله ابتدا در وبسایت Nieman Lab منتشر شده و بازنشر آن با اجازه انجام شده است. 

Joshua Benton جاشوآ بنتون بنیانگذار Nieman Lab یا آزمایشگاه خبر نیمن است. 

تصویر از پیکسابی، عکاس: Engin Akyurt