توصیه‌های خبرنگاران برای آغاز خبرنگاری مستقل موفق

نوشته Taylor Mulcahey
Oct 30, 2018 در خبرنگاری آزاد

 

بیش از یکصد نفر در Slack community یا جامعه‌ی اسلک در گفت‌وگوی آی جی نت در این جامعه در مورد خبرنگاری آزاد حرفه‌ای شرکت کردند. چهار خبرنگار مستقل بین‌المللی راهنمایی‌هایی را برای خبرنگاران مستقل تازه کار شرکت کننده در این گفت‌وگو ارائه دادند که خلاصه‌ی از آن را این‌جا می خوانید. 

آغاز کار

خبرنگاران مستقل مجرب طی این گفت‌وگو تاکید کردند که بهترین راه آغاز کار این است که در حالی کار را شروع کنید که به کاری مشغولید و درآمدی دارید یا اندوختهی کافی دارید. 

توصیه‌ی دیگرشان آن بود که هزینه‌ی زیادی صرف تهیه و تزیین وبسایت تان نکنید، و به جای آن برای تبلیغ کارتان از وردپرس که رایگان و راحت است و دسترسی به آن نیز برای کاربران و خوانندگان ساده است، استفاده کنید. می توانید برای تهیه‌ی شرح حالی از خود و کارتان، به مطالب قبلی که در وبسایت ما در این خصوص منتشر شده، رجوع کنید. 

گفت‌وگو پیرامون حق‌التحریر

خبرنگاران مستقل شرکت کننده در این میزگرد تاکید کردند که به باور آن‌ها انجام کار رایگان تصمیم مناسبی نیست و بهتر آن است که برای حفظ شخصیت خود و احترام کارتان، با مبلغی هرچند اندک به عنوان حق‌الزحمه کارتان را آغاز کنید. کار رایگان خبرنگاری به هرحال، عمدتا و در اغلب موارد به انجام کار با پرداخت حق‌الزحمه منتج نمی شود. 

برای دریافتن میزان متعارف و معمول حق‌الزحمه در کشوری که در آن مشغول به کارید، می توانید پرس و جو یا جستجوی اینترنتی کنید تا حدود میزان حق‌الزحمه را بسنجید.

نکته‌‌ی مهم دیگر آن است که هزینه‌های جنبی‌تان، مثل هزینه‌ی ایاب و ذهاب را از پیش در نظر بگیرید و آن‌ها را با سردبیران مطرح کنید. 

خبرنگاران توصیه کردند که بدون دلیل خوب و مناسب، پیشنهاد حق‌الزحمه‌ی اندک را نپذیرید. 

ارائه‌ی پیشنهاد موضوع گزارش

انجام کار به عنوان خبرنگار حرفه‌ای یعنی ارائه‌ی ایده‌های فراوان برای تهیه‌ی گزارش. یکی از خبرنگاران مجرب این میزگرد گفت که مهم است که خبرنگاران آزاد به موضوعات پیرامون‌شان و آن‌چه در اطراف‌شان می گذرد توجه ویژه داشته باشند، اخبار و رویدادها را به دقت دنبال کنند، اما مهم آن است که همان مطالبی را که در خبرها می خوانند، برای تهیه‌ی گزارش پیشنهاد ندهند، چون سردبیران عمدتا از ارائه‌ی ایده‌ی تکراری برای گزارش استقبال نمی کنند. 

نکته‌ی مهم دیگر آن است که گزارش یا مطلبی را که قبلا نوشته اید اما نتوانسته اید جایی منتشر کنید، به سردبیر دیگری پیشنهاد ندهید. سردبیران همواره ترجیح می دهند که از ابتدا روی مطلبی که پیشنهاد تهیه‌ی گزارش آن را ارائه می دهید، کار کنید. 

خبرنگاری مستقل در خارج از کشور میهن‌تان

برای فعالیت خبرنگاری آزاد در خارج از کشور خودتان، باید مهارت یا تخصصی در یک یا چند زمینه داشته باشید یا بر یک یا چند موضوع تسلط ویژه داشته باشید. هر قدر این مهارت‌ها خاص‌تر و متفاوت‌تر باشد، امکان عرضه‌ی توانایی و کارتان بیش‌تر خواهد شد. 

برای فعالیت در خارج از کشور خودتان، مهم است که بر اخبار و رویدادهای محلی مسلط باشید، به زبان آن کشور تسلط داشته باشید، و با خبرنگاران محلی آشنا شوید و تعامل کنید. اگر به سفر می روید و حین سفر می خواهید از موضوعی گزارش تهیه کنید، یک ایده را به چند سردبیر ارائه ندهید، اما تلاش کنید که یک مطلب را از چند زاویه‌ی گوناگون بررسی کنید و تهیه‌ی گزارش از هر زاویه‌ی آن را به یک نشریه یا یک سردبیر پیشنهاد دهید. 

 

تصویر اصلی از Unsplash، با مجوز Dương Trần Quốc