توصیه‌هایی برای پوشش خبری فقر

نوشته Cristiana Bedei
Nov 19, 2018 در موضوعات تخصصی
Man on deck

حقوق اندک، دوره‌های کارآموزی بدون حقوق، و هزینه‌های بالای زندگی در شهرهای بزرگی مثل لندن و نیویورک کار هر عضو طبقه متوسط یا ضعیف اقتصادی جامعه را برای برگزیدن خبرنگاری به عنوان حرفه، دشوار می کند. از سوی دیگر، در اخبار، فقر، اغلب توسط کسانی مورد بحث قرار می گیرد که از موضوعات عادی جامعه و زندگی روزمره‌ی اقشار متوسط و ضعیف، دورند. از این رو، کیفیت اغلب گزارش‌هایی که در مورد فقر تهیه می شود، پایین است.

هدر برایانت، خبرنگاری است که در مورد پوشش خبری موضوع فقر تحقیق کرده و نوشته است. او می گوید: «دشواری‌های اقتصادی یکی از مواردی است که در صنعت خبرنگاری با وجه اقتصادی آن ساده انگارانه، و با وجه اقتصادی آن غیردقیق برخورد می شود.

باربارا راب تهیه کننده‌ی ارشد یکی از برنامه‌های شبکه‌ی ان بی سی در زمینه‌ی فقر در آمریکاست که برای کارش برنده‌ی جایزه‌ی خبرنگاری هم شده است. او می گوید وقتی نوبت به گزارش‌هایی با موضوع فقر می رسد، سردبیران در اغلب موارد فکر می کنند که این نوع گزارش‌ها ممکن است سبب اندوهگین شدن مخاطبان شود، و آگهی دهندگان هم ترجیح می دهند آگهی های خود را به برنامه‌های شادتر بسپارند.

 

در حالی‌که حدود چهارده درصد از‌ آمریکاییان در فقر زندگی می کنند و یک درصد از کل مردم جهان با معاش روزانه‌ی کم‌تر از یک دلار و ۹۰ سنت روزگار می گذرانند، پوشش خبری فقر در میان وظایف و مسئولیت‌های مهم رسانه‌هاست.

آن‌چه این‌جا می خوانید، گزیده‌ای است از راهنمایی‌هایی که این دو خبرنگار (خانم برایانت و خانم راب) در خصوص پوشش خبری فقر و جوامعی که در فقر به سر می برند، ارائه داده اند.

ذهنیت‌های خود را مورد سوال قرار دهید

 خانم برایانت می گوید که از آن‌جا که خبرنگاران هم انسان هستند، ناخودآگاه پیش داوری‌هایی می کنند و ممکن است اندیشه‌ها و عقایدی داشته باشند که از پیش در ذهن‌شان جای گرفته است. اما به مرور باید بیاموزند که این اندیشه‌ها و پیش داوری‌ها را متناسب با شرایط و موقعیت خاص هر گزارش و هر مورد خاص، بازنگری کنند. او می افزاید که نمی توان از یاد برد که هر فرد، زندگی به غایت پیچیده‌ای دارد که منحصر به خود است. از نظر برایانت، مهم آن است که در گزارش نویسی، ساده نویسی به خرج دهیم اما موضوع تنگدستی را بیش از اندازه ساده جلوه ندهیم.

کلیت قضایا را از یاد نبرید

خانم راب می گوید صرفا گزارش دادن یا نوشتن از تنگدستی و چالش‌های مردم با آن، کافی نیست، بلکه مهم آن است که به راه حل‌های قضیه هم توجه شود و حین تهیه‌ی گزارش، به سیاست‌هایی هم که می تواند به طبقات تنگدست کمک کند تا کیفیت کار و زندگی خود را بهبود بخشند، پرداخته شود. راب اضافه می کند که مهم آن است که خبرنگاران هنگام تهیه‌ی این نوع گزارش‌ها، به مشکلات ساختاری هم پرداخته شود که مانع انعطاف مالی خانواده‌ها می شوند، و به تحقیق پیرامون راه حل‌هایی بپردازند که به این طبقات کمک می کند تا با مشکلات خود دست و پنجه نرم کنند. 

با کسانی که تنگدستی را تجربه می کنند، گفت‌وگو کنید

راب می گوید خبرنگاران باید با تنگدستان تعامل کنند و خود را از مشکلات و چالش‌های آن‌ها آگاه سازند. می توانید با چند نفر از این طبقات گفت‌وگو کنید و در گزارش‌تان به آن‌ها اشاره کنید و حتی از آن‌ها بخواهید که اگر مایلند، خاطرات و عکس‌ها یا ویدیوهای‌شان را برای گزارش‌تان در اختیارتان بگذارند.

خانم راب می گوید نکته‌ی مهم دیگر آن است که گزارش‌تان مثل اغلب گزارش‌هایی نباشد که امروزه با موضوع فقر تهیه می شود، و وجهی غم آلود به آن می بخشد. بکوشید پیش و بیش از هر چیز، واقعیات و عینیات را در گزارش‌تان منعکس کنید.

منابع تکمیلی 

Broke in Philly 

یک طرح خبرنگاری جمعی است که به چالش‌های مالی در ایالت فیلادلفیای آمریکا می پردازد و راهنمایی‌ها و آموزش‌هایی هم برای خبرنگاری این نوع چالش‌ها دارد. برنامه‌ها و طرح‌های دیگری هم با همین هدف، عمدتا برای آگاهی رسانی بیش‌تر خبرنگاران، وجود دارد که خبرنگاران می توانند با تحقیق، اطلاعات بیشتری از آن‌ها به دست آورند.


تصویر اصلی از Unsplash، با مجوز lhoag